Kdo aktuálně postupuje, popř. sestupuje v okresních soutěžích dospělých a mládeže?
Aktuálně z okresního přeboru dospělých do I. B třídy postupuje družstvo Bohušovic nad Ohří, zájem o postup zde je. Z II. třídy do třídy III. sestupují Brňany, Budyně nad Ohří, Dobříň a Travčice. Co se týká soutěží mládeže, podle mých informací zájem o postup do krajských soutěží neprojevil nikdo, ale krajské soutěže jsou u mládeže otevřené, takže si do těchto soutěží může podat přihlášku kdokoliv. Jestli tak někdo učinil, to se uvidí až na losovacím aktivu ÚKFS 1. července.

Z III. třídy do II. třídy postupují Žitenice, zájem o postup mají. Místo Pokratic B půjde pravděpodobně Litoměřicko D, které po sloučení klubů má právo na všechny soutěže po zaniklém klubu Pokratic k 30. června. Z Litoměřicka ještě nebyla doručena přihláška, takže to definitivní není. Kdyby zájem Litoměřicko neprojevilo, postoupil by z druhého místa Milešov, který zájem o postup má. Z III. třídy do třídy IV. sestupují: Terezín, Prackovice, Vražkov a Liběšice B. Z IV. třídy postupují Lovečkovice a Rovné B, oba zájem mají.

Může ještě dojít ke změnám?
Samozřejmě. Co se týká doplnění I. B třídy, může nám teoreticky být nabídnuto další místo v I. B třídě, když se tuto nepodaří doplnit. Kdyby tato situace nastala, nabídka se týká pouze družstev do čtvrtého místa, poté se podle SŘ nabízí nesestoupení nejlépe umístěných družstev, která mají z I. B třídy sestupovat. Toto je ovšem v kompetenci STK ÚKFS. Z našeho okresního přeboru podle mých současných informací druhé Libotenice zájem nemají, Podlusky také ne a čtvrté Malé Žernoseky zájem o postup mají, přihlášku na kraj si podaly, ale jak říkám, toto je v kompetenci STK ÚKFS. Kompenzační poplatek za postup mimo pořadí do I. B třídy je 5000 korun.

Co se týká doplňování II. třídy ze třídy III. a III. třídy ze třídy IV., platí zde kompenzační poplatek do II. třídy 2000 a do III. třídy 1000. Máme přehled, kdo má zájem doplnit vyšší třídu a i o tom, kdo má zájem z nejlépe umístivších se sestupujících nesestoupit. V současné době to ovšem zveřejňovat nehodlám, protože tato rozhodnutí ještě nejsou definitivní a v přihláškách toto může být ještě upřesněno. Pouze prozradím, že v současné době z šesti družstev umístěných na 2. až 4. místech III. třídy mají zájem doplnit II. třídu družstva dvě a z šesti družstev umístěných na 2. až 4. místech IV. třídy mají zájem doplnit III. třídu družstva tři.

Záleží na tom, kdo se všechno přihlásí a hlavně do jaké třídy. Mohu ujistit, že bude postupováno v souladu se soutěžním řádem a naším rozpisem mistrovských soutěží. Více informací budeme mít po doručení všech přihlášek a dále po losovacím aktivu ÚKFS. Poté by se mohlo doplnění realizovat.

Kdy končí přihlášky do okresních soutěží?
Přihlášky budou uzavřeny ve středu 22. června ve 12 hodin.