Výstavy:
1.    Národy antického Středomoří řeckýma očima – 1.4. 2014 (součást stálé expozice), výstava sádrových odlitků antické skulptury z období 6.- 2. stol. př. Kr.
2.    Nechme mluvit kameny 1. 4.- 29. 6. 2014, výstava geologických a paleontologických nálezů z ČR i ze světových lokalit.
3.    Zahrady… 1. 4.- 29. 6. 2014 – výstava pastelů Vladimíry Drahozalové

Přednášky:
1.    Život v protektorátu – 24. 4. 2014 ve 13.15 hod,  přednáška pro školy a veřejnost věnovaná každodenní rutině v období druhé republiky. Přednáší PhDr. Jan Benda, PhD. z MO. Vstup: 30 Kč
2.    Arnošt z Pardubic – 3. 6. 2014 v 17.30 hod, přednáška pro veřejnost věnovaná 650. výročí úmrtí prvního arcibiskupa působícího na Roudnici. Přednášející: prof. Zdeňka Hledíková z FF UK Praha. Vstup: 40 Kč

Otevírací doba Podřipského muzea:
Říjen – květen út – pá   10 – 16 h. 12 – 12. 30 zavřeno
Červen    út – pá   10 – 16.30 hod  12 -12.30 zavřeno, so 13 – 17 hod