Zřícenina gotického hradu je chráněna jako kulturní památka České republiky. Hrad byl sídlem rodu Zajíců od roku 1335 do roku 1558, kdy pozbyl významu, jako v té době i ostatní hrady. Po opuštění zpustl a až v době romantismu se stal předmětem zájmu českých romantiků, jako například Karla Hynka Máchy nebo Svatopluka Čecha. Vrcholová část hory, na které zřícenina stojí, je chráněna jako přírodní památka.

Hrad Hazmburk.