První, 2D výstava umístěná na schodišti bude věnována uměleckému ztvárnění motivu zahrad. Autorkou je roudnická rodačka a výtvarnice  Vladimíra Drahozalová, která ve svých dílech dokáže zachytit momenty kouzlení denní a noční přírody. Další novinkou bude otevření geologicko – paleontologické 3D výstavy „Nechme mluvit kameny", která přiblíží zkameněliny coby „otisky živé do neživé přírody" a zároveň poskytne informace o geologickém uspořádání našeho regionu.

K výstavě je naplánována i doprovodná přednáška geologa Petra Mužáka z českolipského muzea, odkud budou zapůjčeny vystavené exponáty. Rozšíření se dočká během jarních měsíců také stálá muzejní expozice, jejíž nová část se bude nacházet ve 2. patře muzea. Celý nově otevřený prostor je zaplněn nově nainstalovanými replikami nástěnných reliéfů a soch znázorňujících významné momenty starověkých dějin a prvky antické mytologie.

Přes veškerou snahu se již více informací ke starověkým dějinám na informační panely nepodařilo vtěsnat, proto jsou pro návštěvníky a školní mládež nachystány komentované prohlídky s muzejním archeologem, které se osvědčily u výstavy antických váz během léta na Lobkowiczkém zámku.

Tento výčet aktivit zahrnuje jen větší muzejní projekty, o kterých by měla být veřejnost včas informována. Ostatní programy týkající se například rukodělných aktivit či komentovaných prohlídek dalších výstav budou zveřejněny v kulturním přehledu a v plakátových vitrínách na Karlově Náměstí. Pokud se rozhodnete k jarní vycházce, budeme potěšeni, když vaše kroky zamíří i do Podřipského muzea.