Renomovaná klavíristka Pavla Schönová, vnímaná namnoze jako „první dáma" českého jazzového piana, zde v sólovém recitálu představí svůj typický přístup k propojování a vzájemné inspiraci geniálních motivů klasické hudby (např. z tvorby Leoše Janáčka) a hravosti jazzu, akcentujícího improvizaci.

Virtuózka je známá v jazzových kruzích též jako spoluhráčka naší přední mužské hvězdy jazzového piana Emila Viklického, s nímž v duu koncertují ve shodně pojatém pořadu Jazzové dialogy, i ze svého tria či kvarteta Classic Goes Jazz, téhož zaměření.

Posluchači jejích koncertů tak vždy mohou posoudit a vesměs oceňují, nakolik prolínání i konfrontování obou žánrových poloh obohacuje škálu výrazových prostředků, čímž projev pianistky získává na originalitě přednesu, barvitosti a emocionalitě.