Dopoledne se uskutečnily farmářské slavnosti a program vyvrcholil příchodem masopustního průvodu několika desítek masek, který absolvoval dvoukilometrovou trasu ze Stračí.  Po cestě se zastavoval u rodinných domků a kapela vyhrávala jeho obyvatelům. Na náměstí předal starosta Tomáš Ryšánek klíč od města nejúspěšnější tanečnici, která si zatančila s medvědem. Pak už patřil rynek masopustní veselici.