Ve výtvarné části byly vyhlášeny tři kategorie od žáků 1. ročníku ZŠ, v literární soutěži dvě kategorie od žáků 6. ročníku ZŠ po střední školu. Mladí tvůrci byli tentokrát motivováni závěry kabaretní písničky, kterou mnozí vězni považovali za neoficiální hymnu terezínského ghetta: „…a na troskách ghetta budeme se smát…". Jejím autorem je Karel Švenk, jeden z nejvýznamnějších divadelníků.

Divadelní a hudební tvorba pomáhala obyvatelům ghetta překonávat utrpení, kterého se jim dostávalo. Mladí tvůrci byli vyzváni, aby svá díla zaměřili právě na ztvárnění významu umění. Vyhlašovatelé jim k tomu položili několik otázek, jako je: Myslíte si, že byste se v takové mezní situaci, kdy je člověk na hranici mezi životem a smrtí, dokázali sami zapojit do nějakého divadelního či hudebního představení, abyste dali sílu svým kamarádům?

„Je nás, bývalých vězňů terezínského ghetta, už hodně málo, proto je třeba, aby někdo mladý z našich rukou převzal pochodeň a vyprávěl o tom, co se událo před 70 lety. Věřím, že všichni, kdo se letošní soutěže zúčastnili, přemýšleli, proč se jí zúčastňují a k čemu je zavazuje. Pobyt v ghettu nám mnohé vzal, ale také dal. Vznikla v něm pevná přátelství, úcta k člověku a radost ze života. To jsou atributy, které by měly být tím nejcennějším v životě současných generací lidí," uvedla na slavnosti Michaela Vidláková, zástupkyně Terezínské iniciativy.

V literární soutěži letos vesměs dominovali autoři z moravských škol. V soutěži výtvarné, která byla obeslána 392 kresbami a trojrozměrnými pracemi, byly zastoupeny školy napříč Českou republikou. V 1. kategorii si pro umístění na pomyslných stupních vítězů došli desetiletí žáci ze ZŠ U Stadionu v Litoměřicích. Druhé místo obsadily Linda Kvičerová a Veronika Pekárková s prací nazvanou Štěstí a naděje znamená lepší život. Bronzovou příčku obsadila Tereza Tonová kresbou nazvanou Hudba pro život.

Jediné vítězství pro Ústecký kraj ve 2. kategorii získala čtrnáctiletá Tereza Piskláková, která reprezentovala litoměřickou ZUŠ. Svůj bezejmenný grafický list vytvořila za použití suché jehly.

Z vítězných děl byla sestavena výstava, která je v předsálí kina přístupna až do konce června, a to v době od 9 do 18 hodin.