Letošní masopust v Račiněvsi byl již 8. ročníkem v jeho obnovené tradici. Letos tuto oblíbenou akci nejen místních občanů finančně podpořila (příspěvkem ve výši 15 tisíc Kč z celkového rozpočtu přes 31 tisíc Kč) také MAS Podřipsko, která se zasazuje o rozvoj Podřipska především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Kromě průvodu, který se letos odehrával v duchu cirkusu a jemuž kraloval alegorický vůz stylizovaný jako šapitó, se v sobotu večer konal také maškarní ples s vyhlášením nejlepších masek a bohatou tombolou.

Masopust bude zakončen v sobotu 8.3.2014 maškarním bálem pro děti, pro které bude připraven zábavný program plný her, soutěží a sladkých odměn, chybět nebude ani diskotéka a pravá balonková show. Všechny děti jsou srdečně zvány!

Text a foto: OÚ Račiněves