Hned při vstupu do svatostánku si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu Imprese kreseb 12 účastníků výtvarného kurzu Univerzity třetího věku vedeného Jitkou Kratochvílovou a přehlídku fotografií Křížová cesta dospívajících farníků vedených Zuzanou Horákovou.

Od 17 do 18 hodin si zájemci v doprovodu kampanologa Tomáše Chvátala mohou prohlédnout zvony a před svatou mší na ně společně zazvonit. Od 19 do 21 hodin je na programu výprava autobusem za poznáním románských kostelů Podřipska. Průvodcem po kostelech ve Ctiněvsi, Kostomlatech pod Řípem a v Citově je farář Martin Brousil.

Druhá část návštěvníků se může od 19.30 hodin věnovat prohlídce varhan s Lenkou Vaškovou. Po návratu výpravy a prohlídce útrob varhan se zájemci mohou od 21.30 hodin zaposlouchat do hudební kontemplace varhan, houslí a plechů v podání Jana Trojana a Evy Nachmilnerové.