Soubor uvede kabaretní pásmo humorných monologů, jejichž společným jmenovatelem je humorný náhled na poslední věci člověka.  Texty D. Learyho, V. Hradské, A. Nikolaje propojí živá hudba.

Divadelní soubor Domu kultury Krupka má dlouholetou tradici – patří k nejstarším na Teplicku a jeho věhlas přesahuje hranice našeho kraje. Věnuje se ruskému a zejména současnému českému dramatu. V současné době má na repertoáru také inscenaci hry Václava Havla Odcházení a je prvním amatérským souborem, který získal práva na uvádění této hry.

Vstupenky jsou v prodeji v roudnické knihovně.