Ve spolupráci s Kulturním zařízením města, Galerií moderního umění a klášterem v Roudnici  je na 24. dubna připraveno mimořádné otevření pěti památných objektů.

Od 10 do 17 hodin bude návštěvníkům zdarma zpřístupněna prohlídka klášterního kostela Narození Panny Marie, augustiánského kláštera a věže Hláska, která je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění starého města. Do kaple sv. Josefa je umožněn náhled po ochrannou mříž. Rovněž zdarma lze spatřit expozice v Galerii moderního umění, která sídlí v prostorách jízdárny zámku a také výstavní prostory v Podřipském muzeu. Návštěvníci, kteří setrvají v Roudnici do večera, mohou svůj pobyt rozšířit o placenou návštěvu koncertů v rámci 51. ročníku Roudnického hudebního jara.

V Galerii moderního umění se od 17 hodin představí Stamicovo kvarteto a v Kulturním domě Říp od 19 hodin taneční orchestr Základní umělecké školy, vedený Jaroslavem Noskem a Jiřím Chudobou.