Poznámka redakce: Do anket zařazujeme pouze miminka rodičů žijících na Litoměřicku a Podřipsku.