Inženýra Ctibora Podrábského, Ing. Bohumila Porgese a Miloslava Manna, ač každý měl jiný zájem, spojovala láska ke sportu. První se zamiloval do turistiky, druhý do atletiky a třetí do fotbalu. Všichni kladli důraz na poctivost a preciznost, tyto vlastnosti vštěpovali svým mladším nástupcům, jeden jako druhý by si jistě zasloužili cenu fair-play.

S Ctiborem Podrábským se jeho nejbližší rozloučili v Liberci, s Bohumilem Porgesem v Rožnově pod Radhoštěm a s Miloslavem Mannem v Roudnici nad Labem.

Čest jejich památce!