VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na těchto stránkách najdete archivní články
Podřipského deníku. Aktuální zprávy z Podřipska
najdete nově na Litoměřickém nebo Mělnickém deníku.

Litoměřický deník Mělnický deník

SVS: Obnova majetku je trvale v centru naší pozornosti

Ústecký kraj - Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury.

31.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: SVS, a. s.

Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

SVS, a. s., logo.Investice do vybudování vodárenské infrastruktury je pro každého vlastníka teprve začátek. Je nejen zapotřebí ji průběžně udržovat a opravovat, ale v budoucnu bude nutné obnovit ji v celém rozsahu původní investice.

Vlastníci vodárenské infrastruktury totiž musí dodržovat legislativní požadavky a mají povinnost realizovat tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Jde o zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost majetku do budoucna.

V regionu SVS je – kvůli dlouhodobě podinvestované obnově majetku v minulosti - průměrně 60% majetku za životností a je třeba ho obnovit. Pouze v případě čistíren odpadních vod je míra opotřebení majetku příznivější (34 %), což je důsledek mimořádně masivních investic SVS, vyvolaných legislativou po vstupu ČR do EU (konkrétně 4,6 miliardy korun v období 2005-2010). SVS má ve svém regionu potřebu obnovit majetek v současné pořizovací hodnotě 115,4 miliard korun vč. DPH.

Teoretická roční potřeba na obnovu majetku vychází ve výši 1,5 miliardy korun. Letos realizujeme investiční plán ve výši 1,25 miliardy korun, který však v sobě obsahuje jak obnovu, tak i nové investice vyvolané legislativou.

Ilustrační foto.Z celkového plánu roku 2015 jde do obnovy 80 % investičních prostředků, což je jedna miliarda korun. Reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 % a o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Skutečné náklady na realizaci staveb navíc zahrnují i požadavky na rozšířené obnovy povrchů, náklady na provizorní provozování během výstavby, na dopravní opatření a náklady na věcná břemena.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Z těchto důvodů stále hledáme možnosti, jak zajistit dostatečnou obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Zároveň cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet v regionu sociálně únosnou a solidární cenu vody. Při jednáních se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto stále hledáme kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody a do procesu realizace investic zavádíme opatření k jeho vyšší efektivitě."

O jaká opatření jde? Zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku. Provádět kvalitní analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy.

Organizační změnou v odboru správy majetku umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele v oblasti majetkové správy.

Zavedením flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek, což se daří o 20 % a více pod ceníkem Ústavu racionalizace stavebnictví a další úspora v řádu procent je dosažena při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy.

Již tak složitou situaci s financováním obnovy vodohospodářské infrastruktury však hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy. Jde jak o zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak o výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenské společnosti od státu nakupují pro výrobu surové vody. To vše se totiž promítne do ceny vody, což v konečném důsledku zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů.

Letní měsíce jsou obdobím dovolených. Leckde je firemní chod zajišťován v omezeném rozsahu, což se rozhodně netýká oborů, spojených se stavebnictvím. Naopak - příznivé klimatické podmínky nás pobízejí, aby se plánované investiční akce podařilo dokončit nejlépe ještě před příchodem zimy.

Obnova majetku SVS v rámci Ústeckého kraje
Probíhá realizace některých rozsáhlejších staveb zahájených loni. Jde o stavby s uvedeným termínem dokončení:
Okres Děčín: Jiříkov – dostavba splaškové kanalizace a rek. vodovodů (X/2015)
Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015)
Okres Teplice: Hrob Verneřice – odstranění 2 kanal. výustí (VIII/2015), Dubí Cínovec – rek. ČOV (X/2015)
Okres Ústí n. Labem: Ústí nad Labem – dostavba splaškové kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L. (VIII/2015).

Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu 2015 po okresech v rámci Ústeckého kraje je stanovena v uvedených objemech:

                                          obnova majetku                  investice pro okres celkem (vč. strategických)
Chomutov                       20 staveb…cca 98,4 mil. Kč           101,1 mil. Kč
Děčín                              20 staveb…cca 104 mil. Kč             160 mil. Kč
Louny                             21 staveb…cca 78,8 mil. Kč            89,5 mil. Kč
Litoměřice                      18 staveb…cca 67,5 mil. Kč            91,7 mil. Kč
Most                               21 staveb…cca 86,8 mil. Kč           132,4 mil. Kč (vč. rekonstrukce ÚV Meziboří)
Teplice                           23 staveb…cca 157 mil. Kč            166,5 mil. Kč
Ústí n. Labem                14 staveb…cca 72,9 mil. Kč             77,4 mil. Kč


Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:

Okres Děčín: Jílové – Modrá za motorestem – rek. vodovodu (VII/2015), Chřibská U Mostu – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín ul. E. Krásnohorské – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Děčín Oldřichovská a Jelení ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín Tyršova a Labská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Varnsdorf – rek. kanalizace a odstranění výustí (X/2015), Šluknov nám. Míru – 1. část rek. vodovodu (XI/2015), Česká Kamenice Děčínská ul. – rek. vodovodu a náhrada zdroje Víska p. Lesy (XI/2015)
Okres Chomutov: Libědice Čejkovice – rek. vodovodu (IX/2015), Výsluní č.p. 33 až 145 – rek. vodovodu (IX/2015), Chomutov nám. T. G. Masaryka a ul. Čechova, Purkyňova a Křižíkova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Strupčice – rek. ČOV (XII/2015), Březno – rek. ČOV (XI/2015), Výsluní – rek. ČOV (I/2016), Hrušovany – rek. ČOV (VII/2016)
Okres Louny: Podbořany ul. Boženy Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Deštnice – úprava vodního zdroje (VII/2015), Vroutek – rek. ČOV (VIII/2015), Kryry – rek. ČOV (VIII/2015), Peruc Hřivčice – rek. vodovodů a vodojemu (VIII/2015), Lenešice Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Žatec Lučanská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ročov – rek. ČOV (IX/2015), Louny Jarošova a Šrámkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny ul. U Spravedlnosti a Palackého – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny Jimlínská ul. – rek. přivaděče (X/2015), Vroutek Kryrská ul. - rek. vodovodu (X/2015), Žatec Studentská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015)
Okres Litoměřice: Roudnice n. L. Máchova a Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Litoměřice Mírové nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Roudnice n. L. – rek. vodojemu Hostěraz (VIII/2015), Štětí Nábřežní a Ostrovní ul. – rek. kanalizace (VIII/2015), Lovečkovice Knínice – rek. vodovodu (VIII/2015), Úštěk – rek. vodojemu Julčín (VIII/2015), Kleneč ul. K Návsi a Kekulák – rek. vodovodu (IX/2015), Třebušín – rek. kanalizace (IX/2015), Litoměřice – rek. dosazovacích nádrží ČOV (X/2015), Lovosice Labská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Terezín – rek. historické kanalizace pod pevností (II/2016), Lovosice ul. Smetanova, Sukova, Škroupova, Fibichova, Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do V/2016)
Okres Most: Most ul. Vítězslava Hálka – rek. vodovodu (VII/2015), Havraň ke koupališti – rek. vodovodu (VII/2015), Litvínov Luční ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Most ul. Komenského a 15. ZŠ – rek. vodovodu (VIII/2015), Bělušice – rek. ČOV (IX/2015), Litvínov Alešova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Litvínov – rek. ČSOV Hamr (IX/2015), Litvínov – rek. vodojemu Šumná (IX/2015), Litvínov Nová ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Lom – rek. vodojemu Lom3 (IX/2015). Litvínov – rek. vodovodu DN400 Horní Litvínov (XI/2015)
Okres Teplice: Bílina Komenského a Zámecká ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Bystřany ul. Husova, Havlíčkova a Komenského – rek. kanalizace (IX/2015), Teplice Heydukova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Teplice Alejní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice Benešovo nám. a v ul. Kapelní, U Radnice a Dubská – rek. vodovodu a kanalizace (X/2015), Teplice Jugoslávská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Modlany – Drahkov – rek. a zkapacitnění vodovodu (XI/2015), Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (v třech etapách do VII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. – rek. vodojemu Branka I (VII/2015), Ústí n. L. Turistická – rek. vodovodu (VII/2015), Trmice Václavské nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Koněvova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Národní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Ústí n. L. Moskevská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Myslbekova, Purkyňova a Dobrovského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Střekov – rekonstrukce ČOV (I/2016).

AUTOR: SVS, a. s.

Ilustrační foto.

Autor: Redakce

31.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 360 Kč

Úředníci jinde neuvedení Referenti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Městský úřad požaduje splnění následujících podmínek: ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou., Dále požadujeme: vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku EO,OP a CD, řidičské oprávnění pro skupinu "B", samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, výhodou je: praxe ve státní správě a samosprávě na obdobných pracovních pozicích, vysoké pracovní nasazení, uživatelskou znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet. , Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 7.8.2018 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat Výběrové řízení na pracovní pozici referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Kutná Hora". Každý uchazeč bude písemně vyrozuměn., Stručný popis pracovní činnosti: Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - přihlášení a odhlášení trvalého pobytu občanů, občanských průkazů - příjem žádostí o OP a výdej hotových OP, cestovní doklady - příjem žádostí o CD a výdej hotových CD., Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění.. Pracoviště: Město kutná hora, Havlíčkovo náměstí, č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Ivana Pospíšilová, +420 327 710 335.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 85 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní OSTRAHA PRODEJEN. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 85 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: VHODNÉ I PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Životopis zasílejte na e-mail p.liebertzova@bohemiaplus.cz. NECHODIT na pracoviště osobně! Více informací na tel. č. 606 333 112., Požadavky: zletilost, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, vhodný zdravotní stav pro výkon profese, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! PD: střídání krátkého, dlouhého týdne v rozmezí Po-Ne 9:00-21:00 hod. - dle domluvy.. Pracoviště: Bohemia marten plus s.r.o. - konečná 8, prostějov, Konečná, č.p. 4563, 796 01 Prostějov 1. Informace: Pavla Liebertzová, +420 606 333 112.

Výroba - Výroba Strojírenští technici 18 000 Kč

Strojírenští technici TECHNICKÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup ihned. I ABSOLVENT. Osobní kontakt po telefonické domluvě paní Ptáčková tel.: 731 279 518, 777 407 220 nebo e-mail cars-technology@cars-technology.cz. . Požadavky: orientace ve strojírenství, dobrá znalost čtení výkres. dokumentace, znalost práce na PC (MS Office). Náplň práce: zpracovávání výkresové dokumentace pro CNC laser. PD: Po-Pá 6:00-14:30 hod. Místo výkonu práce: farma Ondratice.. Pracoviště: Cars technology s.r.o., ondratice, 798 07 Brodek u Prostějova. Informace: Hana Ptáčková, +420 777 407 220.

Doprava a logistika - Řidič/ka sk. B v Praze 35 000 Kč

Řidič v Praze Řidič pro firemní vozidla pick-up nebo dodávky. Dopravní spol. v Praze s vlastním vozovým parkem přijme mezi sebe nové řidiče/řidičky sk. B na pravidelné trasy i mimo Prahu. Práce je každý den zajištěna, práce na vlastní ŽL a dlouhodobá spolupráce.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 13.–15. července 2018

Školní spoj ve stromě a kosení jako české tchai-ťchi: zhlédněte videa víkendu

Francouzi se radují z vítězství na MS.
8

Triumf po dvaceti letech. Francouzi přestříleli Chorvaty a jsou mistry světa

Rozřezávání padlého Gottwalda a pomoc za všechny peníze: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve středu 12. července 2018.

Partnerky fotbalových hvězd MS. Podívejte se, kdo má nejkrásnější ženu

/FOTOGALERIE/ Mistrovství světa ve fotbale míří do svého finiše. Již tuto neděli čeká fanoušky jeho vrchol. O titul si zahrají Francie s Chorvatskem. Fotbalový kolotoč v Rusku tak vygraduje ryze evropským soubojem. A i při něm nebudou své favority podporovat pouze fanoušci, ale i manželky a přítelkyně hráčů. Ty mnohdy uhranou svou vizáží. Podívejte se na krásky, které mají po boku hvězdy letošního mistrovství.

Zkáza atraktivního lesa a premiéra Valašského muzigálu: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 10. července 2018.

AKTUALIZOVÁNO

Česko má vládu s důvěrou, díky komunistům. Na Babiše létaly láhve

/SLEDOVALI JSME ON-LINE/ Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak 264 dní po volbách. Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na tento okamžik déle. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, které trvalo 16 hodin. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš požádal o důvěru pro svůj tým ve středu ráno, po celodenním maratonu projevů se poslanci dostali k hlasování až bezmála hodinu po půlnoci. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT