VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na těchto stránkách najdete archivní články
Podřipského deníku. Aktuální zprávy z Podřipska
najdete nově na Litoměřickém nebo Mělnickém deníku.

Litoměřický deník Mělnický deník

SVS: Obnova majetku je trvale v centru naší pozornosti

Ústecký kraj - Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury.

31.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: SVS, a. s.

Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

SVS, a. s., logo.Investice do vybudování vodárenské infrastruktury je pro každého vlastníka teprve začátek. Je nejen zapotřebí ji průběžně udržovat a opravovat, ale v budoucnu bude nutné obnovit ji v celém rozsahu původní investice.

Vlastníci vodárenské infrastruktury totiž musí dodržovat legislativní požadavky a mají povinnost realizovat tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Jde o zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost majetku do budoucna.

V regionu SVS je – kvůli dlouhodobě podinvestované obnově majetku v minulosti - průměrně 60% majetku za životností a je třeba ho obnovit. Pouze v případě čistíren odpadních vod je míra opotřebení majetku příznivější (34 %), což je důsledek mimořádně masivních investic SVS, vyvolaných legislativou po vstupu ČR do EU (konkrétně 4,6 miliardy korun v období 2005-2010). SVS má ve svém regionu potřebu obnovit majetek v současné pořizovací hodnotě 115,4 miliard korun vč. DPH.

Teoretická roční potřeba na obnovu majetku vychází ve výši 1,5 miliardy korun. Letos realizujeme investiční plán ve výši 1,25 miliardy korun, který však v sobě obsahuje jak obnovu, tak i nové investice vyvolané legislativou.

Ilustrační foto.Z celkového plánu roku 2015 jde do obnovy 80 % investičních prostředků, což je jedna miliarda korun. Reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 % a o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Skutečné náklady na realizaci staveb navíc zahrnují i požadavky na rozšířené obnovy povrchů, náklady na provizorní provozování během výstavby, na dopravní opatření a náklady na věcná břemena.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Z těchto důvodů stále hledáme možnosti, jak zajistit dostatečnou obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Zároveň cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet v regionu sociálně únosnou a solidární cenu vody. Při jednáních se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto stále hledáme kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody a do procesu realizace investic zavádíme opatření k jeho vyšší efektivitě."

O jaká opatření jde? Zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku. Provádět kvalitní analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy.

Organizační změnou v odboru správy majetku umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele v oblasti majetkové správy.

Zavedením flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek, což se daří o 20 % a více pod ceníkem Ústavu racionalizace stavebnictví a další úspora v řádu procent je dosažena při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy.

Již tak složitou situaci s financováním obnovy vodohospodářské infrastruktury však hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy. Jde jak o zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak o výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenské společnosti od státu nakupují pro výrobu surové vody. To vše se totiž promítne do ceny vody, což v konečném důsledku zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů.

Letní měsíce jsou obdobím dovolených. Leckde je firemní chod zajišťován v omezeném rozsahu, což se rozhodně netýká oborů, spojených se stavebnictvím. Naopak - příznivé klimatické podmínky nás pobízejí, aby se plánované investiční akce podařilo dokončit nejlépe ještě před příchodem zimy.

Obnova majetku SVS v rámci Ústeckého kraje
Probíhá realizace některých rozsáhlejších staveb zahájených loni. Jde o stavby s uvedeným termínem dokončení:
Okres Děčín: Jiříkov – dostavba splaškové kanalizace a rek. vodovodů (X/2015)
Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015)
Okres Teplice: Hrob Verneřice – odstranění 2 kanal. výustí (VIII/2015), Dubí Cínovec – rek. ČOV (X/2015)
Okres Ústí n. Labem: Ústí nad Labem – dostavba splaškové kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L. (VIII/2015).

Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu 2015 po okresech v rámci Ústeckého kraje je stanovena v uvedených objemech:

                                          obnova majetku                  investice pro okres celkem (vč. strategických)
Chomutov                       20 staveb…cca 98,4 mil. Kč           101,1 mil. Kč
Děčín                              20 staveb…cca 104 mil. Kč             160 mil. Kč
Louny                             21 staveb…cca 78,8 mil. Kč            89,5 mil. Kč
Litoměřice                      18 staveb…cca 67,5 mil. Kč            91,7 mil. Kč
Most                               21 staveb…cca 86,8 mil. Kč           132,4 mil. Kč (vč. rekonstrukce ÚV Meziboří)
Teplice                           23 staveb…cca 157 mil. Kč            166,5 mil. Kč
Ústí n. Labem                14 staveb…cca 72,9 mil. Kč             77,4 mil. Kč


Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:

Okres Děčín: Jílové – Modrá za motorestem – rek. vodovodu (VII/2015), Chřibská U Mostu – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín ul. E. Krásnohorské – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Děčín Oldřichovská a Jelení ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Děčín Tyršova a Labská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Varnsdorf – rek. kanalizace a odstranění výustí (X/2015), Šluknov nám. Míru – 1. část rek. vodovodu (XI/2015), Česká Kamenice Děčínská ul. – rek. vodovodu a náhrada zdroje Víska p. Lesy (XI/2015)
Okres Chomutov: Libědice Čejkovice – rek. vodovodu (IX/2015), Výsluní č.p. 33 až 145 – rek. vodovodu (IX/2015), Chomutov nám. T. G. Masaryka a ul. Čechova, Purkyňova a Křižíkova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Strupčice – rek. ČOV (XII/2015), Březno – rek. ČOV (XI/2015), Výsluní – rek. ČOV (I/2016), Hrušovany – rek. ČOV (VII/2016)
Okres Louny: Podbořany ul. Boženy Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Deštnice – úprava vodního zdroje (VII/2015), Vroutek – rek. ČOV (VIII/2015), Kryry – rek. ČOV (VIII/2015), Peruc Hřivčice – rek. vodovodů a vodojemu (VIII/2015), Lenešice Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Žatec Lučanská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ročov – rek. ČOV (IX/2015), Louny Jarošova a Šrámkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny ul. U Spravedlnosti a Palackého – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Louny Jimlínská ul. – rek. přivaděče (X/2015), Vroutek Kryrská ul. - rek. vodovodu (X/2015), Žatec Studentská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015)
Okres Litoměřice: Roudnice n. L. Máchova a Komenského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Litoměřice Mírové nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Roudnice n. L. – rek. vodojemu Hostěraz (VIII/2015), Štětí Nábřežní a Ostrovní ul. – rek. kanalizace (VIII/2015), Lovečkovice Knínice – rek. vodovodu (VIII/2015), Úštěk – rek. vodojemu Julčín (VIII/2015), Kleneč ul. K Návsi a Kekulák – rek. vodovodu (IX/2015), Třebušín – rek. kanalizace (IX/2015), Litoměřice – rek. dosazovacích nádrží ČOV (X/2015), Lovosice Labská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Terezín – rek. historické kanalizace pod pevností (II/2016), Lovosice ul. Smetanova, Sukova, Škroupova, Fibichova, Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do V/2016)
Okres Most: Most ul. Vítězslava Hálka – rek. vodovodu (VII/2015), Havraň ke koupališti – rek. vodovodu (VII/2015), Litvínov Luční ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Most ul. Komenského a 15. ZŠ – rek. vodovodu (VIII/2015), Bělušice – rek. ČOV (IX/2015), Litvínov Alešova – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Litvínov – rek. ČSOV Hamr (IX/2015), Litvínov – rek. vodojemu Šumná (IX/2015), Litvínov Nová ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Lom – rek. vodojemu Lom3 (IX/2015). Litvínov – rek. vodovodu DN400 Horní Litvínov (XI/2015)
Okres Teplice: Bílina Komenského a Zámecká ul. – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2015), Bystřany ul. Husova, Havlíčkova a Komenského – rek. kanalizace (IX/2015), Teplice Heydukova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Teplice Alejní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Teplice Benešovo nám. a v ul. Kapelní, U Radnice a Dubská – rek. vodovodu a kanalizace (X/2015), Teplice Jugoslávská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Modlany – Drahkov – rek. a zkapacitnění vodovodu (XI/2015), Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (v třech etapách do VII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)
Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L. – rek. vodojemu Branka I (VII/2015), Ústí n. L. Turistická – rek. vodovodu (VII/2015), Trmice Václavské nám. – rek. vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Koněvova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Ústí n. L. Národní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Ústí n. L. Moskevská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Myslbekova, Purkyňova a Dobrovského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Střekov – rekonstrukce ČOV (I/2016).

AUTOR: SVS, a. s.

Ilustrační foto.

Autor: Redakce

31.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 18 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Nový Bor a okolí, Požadujeme: velmi dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost., Nabízíme mzdu 18.000,-Kč -25.000,-Kč/měs. + odměny., Ranní směna od 7:00 hodin., Schůzku nutné domluvit předem na uvedeném tel. čísle v pracovní dny od 7:00 - 15:00.. Pracoviště: Borská stavební, s. r. o., U Vodárny, č.p. 2, 473 01 Nový Bor. Informace: Miroslav Novák, +420 602 456 595-PoažPáod7:00do15:00.

Obchod - Hledáte práci? 23 000 Kč

Proč právě k nám? MASOjiko má největší síť prodejen masa – uzenin v Praze, 20 provozoven se snadnou dostupností na metru. Na Vaše dotazy Vám ráda odpoví pí Černá info@masojiko.cz

Doprava a logistika - Dispečer 38 000 Kč

Dispečer Dopravní společnost 15 let s působností v České republice na Slovensku a v Maďarsku, hledá do svého týmu nové dispečery pro pobočku v Praze. Směnný provoz. Vyřizování objednávek zákazníků, koordinace rozvozů, plánování tras řidičů. Nástup po splnění podmínek možný ihned.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 20 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Pracoviště: UCihelny 4127/12, 695 01 Hodonín. Stravné. Kontakt na tel. 777 717 810 nebo osobně v kanceláři firmy od 8:00 do 9:00 hod, na mail: kempny@progreshodonin.cz. Pracoviště: Progres hodonín, s.r.o., U Cihelny, č.p. 4127, 695 01 Hodonín 1. Informace: Petr Kemný, +420 777 717 810.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 19. dubna 2018

Akrobacie s hlavou v kanálu, záchrana bobra a pohřeb motorkáře: videa dne

Těžký život rodin. Každá dvanáctá si nemůže dovolit jíst obden maso

Raději srazit nevinného než se vzdát a gangsterka v Ústí: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve středu 18. dubna 2018.

Tajné natáčení Formana, marný pokus o rekord a profesionální zabiják: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 17. dubna 2018.

Záchrana zhroucené tratě a Dittrichovy hrobky a Jantar pro umělce: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 16. dubna 2018.

Debakl Komety, bitva u Veveří a mladí virtuosové z Trutnova: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 14. až 15. dubna 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT