Archeologický ústav AV ČR proto připravuje Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů. Amatérští detektoráří se mohou stát oficiálními spolupracovníky vědců. Portál se veřejnosti představí online webinářem 1. dubna.

Portál je dlouhodobě připravovaný projekt, který navazuje na Archeologickou mapu České republiky. „Je založen na spolupráci amatérských badatelů s archeology z organizací s oprávněním provádět archeologický výzkum. Základní podmínkou využívání AMČR-PAS spolupracovníky z řad veřejnosti je, že uživatel je legálním spolupracovníkem některé z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na daném území,“ informuje březnová brožura Archeologického informačního systému ČR.

Archeologové zájemce proškolí v metodách provádění průzkumu a ošetření nálezů, poté se domluví lokalita, kde může spolupracovník působit. A také metody, které smí využívat. Pokud se mu nějaký nález podaří, zanese ho skrz webový portál do databáze, kde udá polohové souřadnice, evidenční číslo a hloubku terénu či další informace. Poté informuje profesionály. Všechny artefakty, které spolupracovník najde, musí být předány archeologovi územně příslušné organizace, kde má uzavřenou dohodu a v rámci jehož projektu svou činnost vyvíjí,“ doplňují archeologové v oficiálním dokumentu.

Detektoristé vědě nepomáhají

A co z toho bude amatérský hledač pokladů mít? Minimálně nebude porušovat zákon a svoje hobby povýší na odbornou činnost. Zákon sice nezakazuje koupit si detektor kovů, ani ho využívat. V případě, kdy ale detektorář cíleně nechce najít rezatou plechovku od vepřové konzervy, ale třeba minci z minulého století, porušuje památkový zákon s hrozbou čtyřmilionové pokuty či se dopouští trestného činu zatajení cizí věci nebo poškození cizí věci.

„Jejich činnost bohužel častokrát nepřispívá k rozvoji oboru ani k poznání historie krajiny. Velkým problémem je hlavně ztráta artefaktů, stejně závažným problémem jsou ale také neodborná vyzdvihování nálezů,“ uvádí právník Robert Antal k detektorářům v odborném časopise Ministerstva Vnitra Správní právo. Samotné vyzdvižení nálezu nemusí nález jen poničit, ale odnos ztíží archeologům určit kontext nálezu a přicházejí o řadu důležitých informací.

„Osud nálezů, které nebyly ohlášené a tedy ani prozkoumané některou organizací oprávněnou k vykonávání archeologických výzkumů většinou končí jedním ze tří způsobů – jako součást soukromé sbírky, odevzdání už vyzdviženého a nezdokumentovaného nálezu archeologické instituci či muzeu a prodejem archeologických nálezů,“ doplňuje Robert Antal.

Podle údajů ministerstva vnitra proběhlo v letech 2015-2020 v Moravskoslezském, Olomouckém a Pardubickém kraji čtrnáct vyšetřování hledačů pokladů. Nejtvrdší trest padl v Olomouckém kraji, kdy pachatel musel zaplatit pokutu ve výši dvaceti tisíc korun a jeho detektor propadl státu.

Archeologický ústav AV ČR představí veřejnosti problematiku spolupráce amatérů a profesionálů prostřednictvím online webináře 1. dubna od 17 hodin. Jak se přihlásit se dozvíte na webu www.archeologickamapa.cz.