FOTOGALERIE ze sobotní noční bitvy ZDE!

FOTOGALERIE ze sobotní odpolední bitvy ZDE!

FOTOGALERIE ze sobotního dopoledního programu ZDE!

FOTOGALERIE z pátečního programu ZDE!

Z ochozů pevnostního Ravelinu 18 měli možnost zhlédnout hodinovou a večer půlhodinovou komentovanou scénu dvou bitev mezi jednotkami rakouské a pruské armády, které se skutečně odehrály na sklonku sedmileté války. Své umění představilo na 500 členů ze 47 spolků vojenské historie z ČR, Německa, Polska a Slovenska.

Dospělí diváci si tak mohli osvěžit paměť z dějepisu a mládež a děti poznat, jak těžký život měli vojáci na konci 18. století. Při dobývaní pevnosti Svídnice a při rozmetání pruského konvoje u Domašova, který vezl materiální pomoc obléhatelům Olomouce, se tehdy vyznamenal generál Laudon.

„Samozřejmě mě těší, že organizace slavností proběhla bez problémů a bez zranění. Neděláme jim masovou propagaci, protože prostory, které k tomu máme, jsou už teď naplněny jak vojáky, tak diváky. Podle počtu bojujících a odhadu návštěvnosti připravili největší akci svého druhu v Evropě. Hodně nám pomohlo využití většiny rekonstruovaných prostor včetně Kavalíru 2, kde vojáci našli zázemí. Výrazně se rozšířilo i tržiště," uvedl Jiří Hofman, hlavní organizátor akce.

Pořadatelem slavností bylo Královské pevnostní město Terezín a zájmové sdružení Terezín – město změny. Ruku k dílu při přípravě a organizaci přiložila většina spolků z Terezína a na 50 sponzorů.