Podobně byla otevřena také stanice meteorologů na Milešovce.