Tradiční Úštěcký jarmark letos přivítá na dvaceti dvou místech přímo v jádru města více než dvě stě padesát účinkujících. Nádech minulosti pocítí všichni příchozí už v devět hodin dopoledne, kdy se pomyslné brány dlouho očekávaného jarmarku otevřou.

Sobotní celodenní program však nebude jediným lákadlem úštěcké slavnosti. „Očekávanou sobotu zasvěcenou historickému tržišti už druhým rokem obohatí v pátek noční hlídka napoleonských vojáků, kteří budou brány města střežit do sobotního rána z tábora na parkáně," prozradil pořadatel Úštěckého jarmarku Libor Uhlík.

Lepší orientaci v dobovém městečku s bohatým programem zajistí podrobná mapa, na které budou zakreslena místa konání všech přichystaných představení. Mezi vyznačené lokality bude patřit hlavní scéna s nabídkou různých vystoupení až do večerních hodin, pouliční scéna s živými sochami a muzikanty, kostel sv. Petra a Pavla s jedinečnou možností prohlídky, Galerie U Brány s výstavou „Best of" a mnoho dalšího.

Nejvíce atrakcí bude namířeno především na nejmenší z návštěvníků. „Pro děti je připravena loutková scéna, oblíbená duhová pohádková cesta, mini zoo, jízda na ponících i koních, soutěže z dob Rudolfa II, dětské řemeslné dílničky nebo škola šermu," doplnil Uhlík.

17. ročník Úštěckého jarmarku připravil letitým příznivcům historického tržiště nově vystoupení královského sokolníka ze Sychrova, jehož obrovitý sup se proletí nad hlavami trhovců v přesně v poledne, ale také představení pouličních divadel, která se řadí mezi špičková v republice. „Premiérově se představí divadlo „Koňmo", dále divadlo „Já to jsem" s Víťou Marčíkem, Matěj Kopecký se svými loutkami nebo street-artové divadlo s oživlou sochou," doplnil Uhlík.

Ve 20 hodin se pod rouškou noci rozproudí strhující podívaná plná muziky, šermu, tance a ohňových představení. Všichni zúčastnění se poté se středověkým jarmarkem rozloučí ve 22 hodin ohňostrojem kouzelníka Žita.

Nicole Krinková