Opatření, které bylo vyústěním poklesu výroby v automobilovém průmyslu v Evropě, je uskutečňováno, ale mezitím se firmě podařilo u odběratelů získat zakázky na tři nové programy a proces propouštění se zmírnil.

„Původní výrobní programy ještě dobíhají, ale roudnický závod již zahájil práci na nových projektech. V sériové výrobě je už projekt číslo I, ze kterého zákazníkovi dodáváme výrobky již několik týdnů. Na projektu II jsme realizovali ověřovací série a zahájíme výrobu skutečně každým dnem. Projekt III je ve fázi ověřovacích testů. Dnes závod zaměstnává přibližně 900 pracovníků, letos v září plánujeme mít v Roudnici obdobný počet zaměstnanců, kteří postupně přejdou na nové programy. K prvnímu dubnu jsme například přijali 18 švadlen," uvedl Oliver Herkert, manažer komunikace s veřejností Europe Johnson Controls.

Firma Johnson Controls je známa poskytováním svým zaměstnancům řadou benefitů. Patří k nim i jejich doprava do zaměstnání a zpět domů. V současné době vede jednání s několika subjekty o zajištění této služby pro příští rok. „Chceme toto téma uzavřít v květnu, ale opravdové změny v dopravě plánujeme až koncem tohoto roku. Cílem je maximální zapojení i veřejné dopravy v součinnosti s krajem," uvedl Herkert.

„Do projektu chceme zapojit i soukromé dopravce. Krajský úřad nám vychází vstříc a jednáme s ním o přípravě dalších zajímavých projektů k posílení veřejné dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v synergii s ostatními zaměstnavateli. Hledáme prostě cestu, jak vynaložené prostředky maximálně využít. Budoucí stav musí samozřejmě odpovídat menšímu počtu našich zaměstnanců, rozumnému využití autobusů, respektive jednotlivých okruhů linek," vysvětluje Oliver Herkert.

Na přípravě nového projektu dopravní obslužnosti se společností Johnson Controls se podílí i město Roudnice nad Labem. „Rada města na svém zasedání 9. dubna pověřila starostu Vladimíra Urbana k jednání s radním pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem a podpořit tak snahu firmy Johnson Controls o rozšíření dopravní dostupnosti našeho města pro občany dojíždějící do zaměstnání nejen pro tuto společnost, ale také pro další zaměstnavatele. Jedná se o úpravu a optimalizaci jízdního řádu. Vedení Johnson Controls bylo již starostou Urbanem o této schůzce informováno," vysvětlil mluvčí Městského úřadu v Roudnici nad Labem Jan Vancl.

Veřejnou autobusovou dopravu v Roudnici nad Labem v tuto chvíli zajišťuje firma Arriva Praha a té končí smlouva s městem 31. prosince 2015. Letos město hodlá vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele služby pro nové období. „Odbor dopravy Městského úřadu nyní pracuje na přípravných krocích pro zabezpečení nabídkového řízení. Dílčí požadavky odbor teprve stanoví a budou součástí zadávací dokumentace," doplnil Jan Vancl.

Krajský úřad Ústeckého kraje uzavírá s dopravci nové smlouvy. V nich je mimo jiného zakotveno, že dopravce musí od 1. ledna 2015 nasadit nové autobusy, vyrobené po 1. červenci 2014. Ty mají být nízkopodlažní, vybavené nástupovou plošinou pro kočárky či invalidní vozíky a s možností náklonu pro snadnější nástup. Ve výbavě mají celoročně klimatizaci, hlasový informační systém, vnitřní displej a elektronické informační tabule. Autobusy budou v celém kraji v jednotném designu se zelenou karoserií.