Suma, kterou pro kraj vyčíslila Správa a údržba silnic, by měla pokrýt opravy povrchů silnic, mostů, opěrných zdí a svahů. Nejhorší situace je v okolí Loun a Litoměřic. Ty jsou nejhustěji obydlenými okresy v kraji. Výše nutných oprav je v obou okresech vyčíslena totožně na zhruba 2,7 miliard korun.

„Na Litoměřicku musíme investovat hlavně do opěrných zdí. Co se týče mostů, rekonstrukci vyžadují hlavně nosníky," popsal Jaroslav Komínek z krajského odboru dopravy. Nejméně peněz je podle něj naopak třeba na Děčínsku a Ústecku.

Jen oprava mostů by měla spolknout tři miliardy. Na most u Chlumčan na Lounsku je třeba 9,5 milionů korun, u Postoloprt pak 10 milionů. Dalších 115 milionů by měla stát rekonstrukce opěrných zdí.

Tolik peněz však kraj v rozpočtu nemá. Řešením by mohl být úvěr. O možnosti jeho sjednání diskutovali radní na posledním zasedání. „Silnice potřebují jednotnou injekci. Padesát až sedmdesát milionů, které každoročně dáváme na údržbu silnic, stačí jen na zalátání děr. Taková oprava vydrží jen pár měsíců. Kvalitně opravená silnice ale může sloužit dalších deset až patnáct let," vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Do konce srpna úředníci vypracují plán financování. Zastupitelům by radní mohli předložit návrh na vzetí úvěru v září. „Myslím si, že najde pochopení. Po silnicích totiž jezdí všichni. Hloubkové opravy by tak mohly začít v příštím roce," dodal hejtman Bubeníček.

O zpoplatnění silnic, díky němuž by kraj mohl získat alespoň část peněz na nutné opravy, se neuvažuje. Žádný úsek není v tak špatném stavu, který by vyžadoval uzavření silnice.

Další peníze jsou potřeba i na obnovu vozového parku. „Některá technika je ze 70. let minulého století. Silničáři odhadli, že 163 strojů by mělo být vyřazeno, dalších sto kusů je v ucházejícím stavu a 120 v dobrém, či výborném stavu," vyjmenoval hejtman Bubeníček.

Koupi jednoho víceúčelového vozu pro letní a zimní údržbu, který by měl stát osm milionů korun, už radní odsouhlasili.