V uplynulém roce se problematika týkala vozidel dočasně vyřazených z provozu. Pokud si majitelé nepřišli narovnat stav vozidel k převodu do 30. června, tak jim vozidla zanikla.

„Závěr loňského roku byl korunován obdobnou záležitostí. Týkala se vozidel, u kterých majitelé nenahlásili, kde se vozidla v dočasném depozitu nacházejí a jak jsou využívána a že dočasnost trvá. Pokud tak neučinili, vozidlo k 1. lednu 2016 administrativně zaniklo. Denně jsme byli vzhledem k povinnému dočerpání dovolených schopni odbavit kolem sta žadatelů. Poslední úřední den v loňském roce se situace zklidnila. Pokud se týká zrušení vozidel, těch bude v naší působnosti několik set. Domnívám se, že se tento problém týká spíš majitelů, kteří evidenci vozidla vložili do depozitu, aby se vyhnuli ekologické likvidaci, a vozidla mohli použít k jinému použití, případně na náhradní díly, než těch zapomnětlivých," uvedl Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

Depozitní sklad litoměřického odboru je plný značek, nejsou to jen ty z posledních let, ale i z doby bývalého okresního úřadu nebo z agendy vyřizované Policií ČR a dokonce jejich předchůdců. Přesná evidence neexistuje, protože některé značky nepodléhaly zaevidování do nového registru.

Dvě nařízení z loňského roku tak výrazně přispějí k vyčištění registru.

Podle médií a z odezvy ve velkých městech měly odbory dopravy v městech s rozšířenou působností očekávat nápor i po Novém roce, a to v souvislosti se zahájením vyřizování žádostí na výměnu poznávacích značek.

„Nic takového jsme nezaznamenali. Během dvou prvních dnů jsme vyřídili tři výměny se střízlivým označením," dodal Jan Jakub.

Na odboru se senzace nekonala a úředníci vyinkasovali 30 tisíc korun. Zdá se, že majitelé vozidel na venkově jsou střízlivější než v Praze a deset tisíc raději investují do výbavy a servisu, než do atraktivního označení například ve tvaru Fantomas.

Vedle problematiky týkající se evidence vozidel bylo loni na litoměřickém odboru dopravy rušno i z hlediska stavebně technických úprav komunikací, mostů a mostků. Čerpaly se různé prostředky a správci komunikací II. a III. tříd byli velmi aktivní.