Potom se účastníci oslav vydali průvodem do katedrály sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu si od plamene paškálu rozžali svoje svíce, aby společně vnesli do chrámu světlo.

Velikonočním chvalozpěvem k posvěcení paškálu začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli sedmero čtení z Bible. Při bohoslužbě vody biskup pokřtil a biřmoval sedm dospělých lidí. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje křestní sliby.

V závěrečné části oslavy – bohoslužbě oběti – přijali křesťané Tělo a Krev vzkříšeného Krista. V neděli se konala slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Celé velikonoční období skončí po padesáti dnech od Veliké noci slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).