V programu je nenápadně zařazena na 49. místě „Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytovaných sociálních služeb Ústeckého kraje za rok 2014".

Název materiálu naznačuje hodnocení něčeho, co je už minulostí. Není to tak docela pravda, jádrem problému je dokončení transformace sociálních služeb, na Litoměřicku pod hlavičkou Centra sociální péče Litoměřice (CSP). Pod ně spadá Domov na zámku, který dlouhá léta pečoval o klienty s několika stupni zdravotního postižení.

Cílem transformace je přemístění klientů buď do chráněného bydlení nebo do jiných domovů, kde získají údajně důstojnější podmínky. Liběšický domov podle komise, která připravovala podklady pro předkladatele materiálu, údajně nesplňuje ani evropské standardy. Zastupitelé v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem patrně nevěděli, co to evropské standardy jsou a neměli ponětí, co je a není důstojné prostředí. Jinak by při návštěvě letos na jaře nekroutili nad vyjádřením úředníků hlavou.

Návštěva hejtmana v Liběšicích

Zrušení Domova je na spadnutí. Počet jeho obyvatel se zastavil na 52, když řadu původních klientů už CSP „přemístilo". Při současném počtu je provoz ztrátový. Personál sice neskončí na dlažbě, ale těžko se smiřuje s likvidací zařízení, které bez větších problémů slouží řadu let postiženým. Nemůže se s tím smířit ani starostka Liběšic Alena Knobová, která se chystá na zastupitelstvu k tomuto bodu vystoupit.

„Jsme přesvědčeni, že Domov na zámku má své opodstatnění. Schopnější klienti mohou být v chráněném bydlení, pokud jsou na to připraveni. Řada našich klientů však potřebuje větší míru podpory a měla by u nás zůstat," říká starostka.