Chcete dostávat včasné informace v mimořádných a krizových situacích, např.: odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? Přerušení dodávek elektrické energie, popř. plynu? Uzavírkách a termínech čištění místních komunikací? Termínech mimořádných svozů odpadu? Změnách v provozní době MěÚ a další užitečné informace spojené se životem ve našem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se zaregistrujete online nebo SMSkou nebo osobně na infocentru MěÚ. Podrobný návod je uveden na webu města roudnicenl.cz.