VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na těchto stránkách najdete archivní články
Podřipského deníku. Aktuální zprávy z Podřipska
najdete nově na Litoměřickém nebo Mělnickém deníku.

Litoměřický deník Mělnický deník

Soudce Jiří Bednář: Vrah byl pod vlivem pervitinu? To není polehčující okolnost

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Deviant a útočný sadista jde na 22 let za mříže. Tvrdý trest krajský soud vynesl za to, že Zdeněk Strelecký v Rumburku zavraždil 28. června 2014 odpoledne mladou ženu

28.7.2015
SDÍLEJ:

Soudce Jiří Bednář.Foto: DENÍK/František Roček

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příšnější rozsudek

V Rumburku zavraždil 28. června 2014 odpoledne kolem třetí hodiny sedmadvacetiletou ženu. Recidivista Strelecký za vraždu a znásilnění mohl být odsouzen až na 20 let vězení. Takový trest požadovala státní zástupkyně Zdeňka Chromá. Trestní senát vynesl ještě přísnější rozsudek. Více o rozsudku čtěte zde: 22 let vězení za smrt mladé ženy. Vraha Streleckého usvědčil vzorek DNA

Předseda trestního senátu ústeckého krajského soudu Jiří Bednář, když odsouzený, vězeňská stráž a veřejnost odešli, začal uklízet: Soudní spisy spojené s případem dosahují na výšku téměř metr.

Požádali jsme při té příležitosti soudce Jiřího Bednáře o bližší vysvětlení, proč se rumburský vrah setkal v soudní síni s výjimečným trestem.
Bednář: Jde o trest výjimečný, ale ne zcela výjimečný. Dvacet dva let, ne doživotí. Musím přiznat, že jsem přemýšlel i o této variantě, ale tento trest je podle mého mínění v souladu s chováním odsouzeného muže i s posudky soudních znalců.

Co se stalo, je prokázané?
V odůvodnění rozsudku jsem uvedl, že soud má za prokázané, co se událo. Vycházeli jsme především z výpovědi obžalovaného, kterou učinil na závěr přípravného řízení. Jako jediná se tato výpověď přesně vyjadřuje k průběhu události. Ostatní důkazy její pravdivost potvrzují. Naproti tomu soud nepřihlíží k prověrce výpovědi podezřelého na místě činu, neboť námitky obhajoby, že nešlo o neodkladný ani neopakovatelný úkon, soud shledal důvodnými. Prověrka výpovědi podezřelého probíhala za situace, kdy nic nebránilo zahájení trestního stíhání, a nešlo proto o neodkladný úkon.

Co je v tomto procesu nezpochybnitelné?
Z doznání obžalovaného, výpovědí svědků a znaleckých posudků je zřejmé, že Strelecký v úmyslu dosáhnout pohlavního styku s obětí musel překonat její odpor. Svalil ji na zem, a aby nekřičela o pomoc a nekladla odpor, zacpal jí rukou ústa a současně ji rdousil. V průběhu rdoušení obžalovaný sám vnímal, že obrana poškozené slábne, až její tělo zůstalo bezvládné. Využil toho ke znásilnění a pokračoval ve rdoušení, aby zamezil jejímu odporu. Přitom si musel být vědom, s ohledem na intenzitu rdoušení, že jeho jednání může vést ke smrti, což se také stalo. Tento skutkový děj je prokazován zejména doznáním obžalovaného, který takto celou situaci popsal.

Je zde otázka motivu? Ženu nejprve napadl, a teprve poté jej situace sexuálně vzrušila a rozhodl se proto ženu znásilnit? To sám řekl.
Také ale uvádí, že si na podrobnosti nepamatuje, neboť byl pod vlivem pervitinu. Věnujme se proto nejprve drogové historii: Je sice pravda, že tato jeho výpověď o ovlivnění pervitinem je ojedinělá, ale není v rozporu s žádným z provedených důkazů. Naopak, odpovídá jeho dosavadní minulosti. Skutečnost, že tuto okolnost tajil před lékařem, ke kterému docházel kvůli nařízené ochranné léčbě, je pochopitelná a logická. Že byl v době činu pod vlivem pervitinu? To nelze hodnotit jako polehčující okolnost. Jako dlouhodobý uživatel si pervitin aplikoval vědomě a uvědomoval si, jaké má na něho účinky.

Původně prý ale nechtěl ženu znásilnit?
Jak jste již připomenul, Strelecký tvrdil, že násilí na ženě nebylo motivováno snahou ji znásilnit. Zpočátku šlo jenom o incident. O znásilnění prý uvažoval až poté, kdy jej celá situace vzrušila. To však není pro právní posouzení věci podstatné. V soudní síni jsem to odůvodnil přesně takto: Ať už rdoušení započal s úmyslem přinutit poškozenou k souloži, nebo tento úmysl pojal až po zahájení rdoušení, je nepochybné, že ve rdoušení pokračoval i poté, co poškozenou svlékal. V tom okamžiku již rdoušení poškozené nemělo, a ani nemohlo mít žádný jiný smysl, než zabránit poškozené v aktivním odporu… jednání obžalovaného spočívající ve rdoušení bylo přímo motivováno snahou usnadnit si (nebo přímo dosáhnout) spáchání jiného trestného činu znásilnění. To zaznělo v soudní síni. Jednou větou řečeno: Musel si být vědom toho, že jeho jednání může vést ke smrti ženy. Když útoku nezanechal ani poté, co poškozená přestala klást odpor, je nepochybné, že byl s takovým následkem svého konání srozuměn.

Jaké byly další důkazy?
Vedle vlastního doznání je usvědčován zejména odbornými vyjádřeními z odvětví genetiky a znaleckým posudkem z oboru soudního lékařství, tedy pitevním protokolem. Nechci zabíhat do podrobností. V soudní síni ale zaznělo, že bezprostředně před smrtí, nebo těsně poté, vykonal pohlavní styk. Byly nalezeny spermie. S ohledem na absenci jakýchkoliv známek obrany je pravděpodobné, že poškozená byla v době pohlavního styku již ve stavu, kdy nemohla klást odpor, tedy byla buď bezvládná v důsledku rdoušení, nebo již byla mrtvá.

Tím se usvědčil, zůstala po něm DNA…
V nalezeného genetického materiálu byl stanoven profil DNA, resp. haplotypy polymorfismů nacházející se na Y chromozomu, tedy mužský profil, který byl později ztotožněn s profilem obžalovaného, s nímž se shodoval ve všech polymorfismech. Nejedná se sice o shodu na úrovni individuální identifikace, neboť všichni muži příbuzní po paternální linii sdílejí stejný haplotyp Y chromozomu. Shodný haplotyp ale mají pouze dva lidé obžalovaný a jeho otec. S ohledem na doznání obžalovaného a další důkazy je nepochybné, kdo je pachatelem.

Byly nalezeny jiné konkrétní stopy?
Na oblečení oběti byly zjištěny pachové stopy ztotožněné s obžalovaným.

Proč trestní senát rozhodl o 22 letech vězení, když státní zástupkyně požadovala trest na horní hranici trestní sazby, tedy do 20 let?
V obžalobě je jednání obžalovaného kvalifikováno jako zločin vraždy v souběhu se zločinem znásilnění. Jenže Strelecký byl již v minulosti trestán pro zvlášť závažný zločin. Proto musel soud zvážit také možnost postupu podle § 59 Trestního zákoníku, tedy mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody.

Co to znamená?
Pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ačkoliv již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, může soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně. Její horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká. Nebo možnost nápravy pachatele je ztížena. Zvýšením horní hranice trestní sazby je vězení od 15 let do 26 let a 8 měsíců. Trest by měl být ukládán v horní polovině této sazby.

Strelecký zvlášť závažný zločin již někdy spáchal?
K vraždě došlo ve zkušební době podmíněného propuštění pro jinou závažnou trestnou činnost, která se vyznačovala vysokou agresivitou. U Krajského soudu v Ústí nad Labem byl v lednu 2007 odsouzen za trestný čin loupeže do vězení na šest roků. V březnu 2012 byl podmíněně propuštěn se zkušební dobou do března 2017.

Čeho se dopustil?
Došlo k brutálnímu napadení pětašedesátiletého člověka. Oběť Strelecký opakovaně udeřil značnou silou klackem do obličeje. Brutálním útokem způsobil těžké zranění zlomeniny lebečních kostí, ztrátu oka a další zranění. I toho se dopustil pod vlivem pervitinu. Loni v červnu připravil o život, přitom byl ve zkušební době podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody, uloženého mu za jiný zvlášť závažný zločin. Je zřejmé, že násilí útočníka dále gradovalo. Tato okolnost podstatně zvyšuje závažnost jeho jednání.

Pomohla k vyššímu trestu i negativní prognóza jeho vývoje?
Podle znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie je možnost nápravy obžalovaného ztížena.

Co je podle znalců největším problémem?
V odůvodnění rozsudku jsem řekl, že podle znaleckých posudků z odvětví psychiatrie a psychologie je prognóza jeho dalšího vývoje nejistá. Vzhledem k věku již nelze očekávat výraznější změny v jeho osobnostní struktuře charakterizované rysy nevyrovnanosti, dráždivosti, agresivity. Pro příznivější prognózu by byla nezbytná úspěšná sexuologická léčba. Podle znalců je však u něho sexuální deviace celoživotně přítomná. Nelze ji léčbou odstranit. Pouze je možné naučit Střeleckého s touto deviací žít, bude-li v rámci ochranné léčby aktivně spolupracovat. Čili zásadní změny v jeho osobnosti nelze očekávat.

Co Streleckému ještě přitížilo?
Má za sebou začnou část šestiletého trestu odnětí svobody. Ve věznici strávil více než pět let. Ani takto dlouhý trest však nevedl k jeho resocializaci. Ve zkušební době podmíněného propuštění se dopustil znásilnění a vraždy. V odůvodnění rozsudku jsem též uvedl, že jeho nebezpečnost zvyšuje skutečnost, že zneužíval pervitin. Přitom ví, jaký účinek na něj drogy mají. Tyto látky zneužíval i přesto, že mu byla již dříve uložena ochranná ambulantní protitoxikomanická léčba. Sice ji plnil, ale jen formálně.

Proč mu byl uložen souhrnný trest?
V srpnu 2014 byl odsouzen Okresním soudem v Děčíně za úvěrový podvod. Byl mu původně uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců se zkušební dobou do 9. 11. 2015.

Jeho přiznání není polehčující okolností?
Je, ale nelze to přeceňovat. Polehčující okolností je doznání pouze v případě, že obžalovaný takto napomůže objasnění své trestné činnosti. Doznání Streleckého přišlo až v okamžiku, kdy vina pachatele byla prokázána jinými důkazy.

U soudu řekl, že činu lituje…
Nelze u něho shledat ani polehčující okolnost upřímné lítosti. Jak jsem uvedl při odůvodnění rozsudku, po celou dobu trestního řízení neučinil nic, z čeho by bylo možné na lítost usuzovat. Samozřejmě s výjimkou jeho prohlášení při závěrečné řeči. Naproti tomu obžalovanému přitěžuje způsob, jakým se trestného činu dopustil bezdůvodná brutalita, dopustil se více trestných činů, a ještě k tomu ve zkušební době podmíněného propuštění pro jinou závažnou trestnou činnost loupež. Též loupež se rovněž vyznačovala vysokou agresivitou. Tehdy oloupený člověk přišel o oko. Zisk z loupeže představoval mobilní telefon.

Vše, co měl soud k dispozici, bylo velmi znepokojivé. Nebylo od věci přece jenom uvažovat pro tohoto agresora o doživotí?
Výjimečný trest lze uložit pachateli, jehož možnost nápravy je obzvláště ztížena. Jenže obzvláštní ztížení možnosti nápravy znalci neshledali. Připustili možnost nápravy v případě úspěšné sexuologické léčby. Proto jsem v odůvodnění rozsudku uvedl, že soud má možnost nápravy obžalovaného za ztíženou, nikoliv však obzvláště ztíženou. Z tohoto důvodu nakonec soud o uložení výjimečného trestu neuvažoval.

Autor: František Roček

28.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 360 Kč

Úředníci jinde neuvedení Referenti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Městský úřad požaduje splnění následujících podmínek: ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou., Dále požadujeme: vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku EO,OP a CD, řidičské oprávnění pro skupinu "B", samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, výhodou je: praxe ve státní správě a samosprávě na obdobných pracovních pozicích, vysoké pracovní nasazení, uživatelskou znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet. , Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 7.8.2018 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat Výběrové řízení na pracovní pozici referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Kutná Hora". Každý uchazeč bude písemně vyrozuměn., Stručný popis pracovní činnosti: Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - přihlášení a odhlášení trvalého pobytu občanů, občanských průkazů - příjem žádostí o OP a výdej hotových OP, cestovní doklady - příjem žádostí o CD a výdej hotových CD., Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění.. Pracoviště: Město kutná hora, Havlíčkovo náměstí, č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Ivana Pospíšilová, +420 327 710 335.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 85 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní OSTRAHA PRODEJEN. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 85 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: VHODNÉ I PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Životopis zasílejte na e-mail p.liebertzova@bohemiaplus.cz. NECHODIT na pracoviště osobně! Více informací na tel. č. 606 333 112., Požadavky: zletilost, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, vhodný zdravotní stav pro výkon profese, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! PD: střídání krátkého, dlouhého týdne v rozmezí Po-Ne 9:00-21:00 hod. - dle domluvy.. Pracoviště: Bohemia marten plus s.r.o. - konečná 8, prostějov, Konečná, č.p. 4563, 796 01 Prostějov 1. Informace: Pavla Liebertzová, +420 606 333 112.

Výroba - Výroba Strojírenští technici 18 000 Kč

Strojírenští technici TECHNICKÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup ihned. I ABSOLVENT. Osobní kontakt po telefonické domluvě paní Ptáčková tel.: 731 279 518, 777 407 220 nebo e-mail cars-technology@cars-technology.cz. . Požadavky: orientace ve strojírenství, dobrá znalost čtení výkres. dokumentace, znalost práce na PC (MS Office). Náplň práce: zpracovávání výkresové dokumentace pro CNC laser. PD: Po-Pá 6:00-14:30 hod. Místo výkonu práce: farma Ondratice.. Pracoviště: Cars technology s.r.o., ondratice, 798 07 Brodek u Prostějova. Informace: Hana Ptáčková, +420 777 407 220.

Doprava a logistika - Řidič/ka sk. B v Praze 35 000 Kč

Řidič v Praze Řidič pro firemní vozidla pick-up nebo dodávky. Dopravní spol. v Praze s vlastním vozovým parkem přijme mezi sebe nové řidiče/řidičky sk. B na pravidelné trasy i mimo Prahu. Práce je každý den zajištěna, práce na vlastní ŽL a dlouhodobá spolupráce.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 13.–15. července 2018

Školní spoj ve stromě a kosení jako české tchai-ťchi: zhlédněte videa víkendu

Francouzi se radují z vítězství na MS.
8

Triumf po dvaceti letech. Francouzi přestříleli Chorvaty a jsou mistry světa

Rozřezávání padlého Gottwalda a pomoc za všechny peníze: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve středu 12. července 2018.

Partnerky fotbalových hvězd MS. Podívejte se, kdo má nejkrásnější ženu

/FOTOGALERIE/ Mistrovství světa ve fotbale míří do svého finiše. Již tuto neděli čeká fanoušky jeho vrchol. O titul si zahrají Francie s Chorvatskem. Fotbalový kolotoč v Rusku tak vygraduje ryze evropským soubojem. A i při něm nebudou své favority podporovat pouze fanoušci, ale i manželky a přítelkyně hráčů. Ty mnohdy uhranou svou vizáží. Podívejte se na krásky, které mají po boku hvězdy letošního mistrovství.

Zkáza atraktivního lesa a premiéra Valašského muzigálu: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 10. července 2018.

AKTUALIZOVÁNO

Česko má vládu s důvěrou, díky komunistům. Na Babiše létaly láhve

/SLEDOVALI JSME ON-LINE/ Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak 264 dní po volbách. Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na tento okamžik déle. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, které trvalo 16 hodin. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš požádal o důvěru pro svůj tým ve středu ráno, po celodenním maratonu projevů se poslanci dostali k hlasování až bezmála hodinu po půlnoci. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT