Momentálně je údajně po operaci a čeká na další vyšetření. Dokonce si ve stížnosti vymínil dobu dalšího líčení na odpolední hodiny. Soudce však jeho omluvu odmítl jako nedůvodnou a rozhodl o pokračování hlavního líčení bez přítomnosti obžalovaného.

Před závěrečnou řečí státního zástupce a obhájce byl přehrán zvukový záznam ze setkání obžalovaného se zástupcem jednoho z investorů, kde se hovořilo o sponzorském daru, respektive všimném, pro Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice, a to dvakrát 50 tisíc korun za to, že se společnost nezúčastní řízení, a tudíž stavbu nezbrzdí.

Podobné obstrukce stavebního řízení proběhly i v dalších pěti případech na Litoměřicku. Týkaly se silničních staveb a staveb energetických zařízení na území měst Litoměřice a Lovosice, městyse Brozany nad Ohří či obce Zahořany. Požadované sponzorské dary se pohybovaly od tří do sto tisíc korun.

Jako nemravné bylo poukázáno na jednání s pořadatelem motokrosových závodů Bezinka na Kamýku, kde výtěžek ze vstupného měl být poskytnut dětskému oddělení nemocnice. Zisk byl naopak krácen o tři tisíce korun, které putovaly na konto Společnosti ochránců životního prostředí.

Státní zástupce hodnotil skutek jako trestný čin vydírání. Sponzorské dary byly vyžadovány opakovaně, a to pod pohrůžkou komplikace správního řízení a jeho protahování v řádech měsíců, s dopadem na mnohamilionové ztráty, propadnutí dotace nebo úplného odstoupení od akce. Správní řízení bylo využito pro neoprávněné obohacení. Státní zástupce navrhoval pro obžalovaného vedle osmnáctiměsíčního podmínečného trestu ještě náhradu škody, zajištění finančních prostředků a zákaz činnosti statutárního zástupce.

Obhájce naopak zpochybnil použitou nahrávku jako neúplnou a uvedl, že obžalovaný není skutečně zdráv a naopak se důsledně připravuje na závěrečnou řeč. Pozastavil se nad tím, že svědci čin nenahlásili a sami obžalovaného oslovili. Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice prý prosazovala veřejný zájem. Získaný prospěch nebyl podle obhajoby pro obžalovaného, ale pro Sdružení ochránců životního prostředí Litoměřice.

„Z předchozích líčení byl zjištěn skutkový stav věci, obžalovaný nedoložil lékařské potvrzení, že je po operaci a nemůže se hlavního líčení zúčastnit. Proto dnes bude vynesen rozsudek," uvedl po závěrečných řečech soudce Nedvěd.

Ten ve svém projevu shrnul jednotlivé případy a vynesl rozsudek. Soud shledal obžalovaného Lubomíra Studničku vinným ze spáchání trestného činu přijímání úplatku. Neklasifikoval ho tedy jako vydírání. Obžalovaný jednal pod pohrůžkou jiné újmy ve smyslu něco za něco a požádal o úplatek. Soud přihlédl k tomu, že od prvního skutku uplynula dlouhá doba, a úhrnný trest tak stanovil do dolní hranice sazby, 18 měsíců s tříletou podmínkou.

Litoměřický ekolog je mimo to povinen uhradit čtyřem subjektům škodu. Ve dvou případech ve výši 100 tisíc korun, v jednom 50 tisíc a v dalším tři tisíce korun.