Život v Lounkách až do konce srpna, vždy o víkendu, přibližuje v Galerii vesnických tradic výstava Putování časem, kterou připravilo ze starých dokumentů, fotografií, včetně archeologických nálezů, textů kronik, rodinných alb a vzpomínek pamětníků občanské sdružení Zvonice. Vystaveny jsou tu i originální obrazy obce.

Další akcí je 26. července Anenská pouť na návsi v Chodounech. Návštěvníci se mohou těšit na dobrou zábavu. I v tomto případě pořadatelé využívají regionální skupiny, které vyplní program od 9 do 20 hodin.

Mezi nimi se představí dětská taneční skupina Karamelky z Černěvsi, country kapela Žíznivá osada z Libotenic či hudební skupina Formet z Roudnice nad Labem. Příznivci fotbalu se mohou těšit na celodenní Memoriál Mirka Berana na hřišti v Lounkách.