Náklady na akci se odhadují na devět až jedenáct milionů korun. Zateplení bude víceméně atypické. Město chce nový tvar školy při stavbě směřovat tak, aby co nejvíce odpovídal historické podobě.

„ V projektu jsou zahrnuty některé původní stavební prvky. Škola byla postavena v roce 1895 a zaslouží si, aby její historické vzezření zůstalo zachováno. Žádost o dotaci pro tuto akci jsme podali v říjnu, máme všechna povolení a stanoviska dotčených jsou platná. Máme zajištěnu i aktualizaci dokumentů a jejich přípravu pro některou výzvu, která by měla naběhnout už začátkem příštího roku. Věřím, že by se tak mohlo stát ve spolupráci se Státní fondem životního prostředí," uvedl starosta města Petr Medáček.

Budyně nad Ohří do oprav a úprav své školy investuje prostředky každý rok. Je to znát v interiéru, kde mají žáci i zaměstnanci veškeré standardy. Co však škole chybí, je tělocvična. To je další velká akce řádově za 14 milionů korun, po které město a jeho obyvatelé dlouhodobě touží, a je rovněž už projektově připravená. Městská tělocvična by měla stát poblíž školy.

„Na rozpočet našeho města je tělocvična příliš velké sousto. Chceme se proto pokusit získat pro realizaci prostředky z některého evropského fondu. Vlastní finance hodláme příští rok použít na další rozšíření mateřské školy o 25 až 30 míst," vysvětlil záměry města jeho starosta.