„Územní plán počítá v této lokalitě s rekreační zónou, ne se stavbou vodní elektrárny. Opakovaně jsme vydali zamítavé stanovisko k případné změně územního plánu. Navíc podle hydrologických údajů je požadovaná hltnost turbín větší než samotný průtok vody řečištěm, a to po dobu delší než šest měsíců v roce," konstatoval Petr Medáček, starosta Budyně nad Ohří, a připomněl, že se různí investoři pokoušejí v tomto místě postavit vodní elektrárnu již dvacet let.

Současný záměr je zřejmě nejdále. Nyní probíhá studie EIA, tedy zjišťování vlivu stavby na životní prostředí. A právě na tom záleží místním lidem nejvíce.
Jde o oblíbené místo, které slouží nejen desítkám chatařů po obou březích, ale v letních měsících se sem sjíždějí lidé za koupáním ze širokého okolí.

Uskutečňují se tu také nejrůznější závody – Král středohoří, neckyáda a podobně.

„Možná že někdo namítne, vždyť to není až taková tragedie, voda tam poteče stejně a ve stejném množství. To ale není pravda, zkušenosti s elektrárnami výše proti proudu jsou prostě takové, že ač mají stanoven v manipulačním řádu minimální průtok přes hranu jezu, tak si s tím v samotném provozu nikdo hlavu neláme. Dojde prostě k umrtvení vody a dříve okysličovaná a zurčící řeka bude jen líně odtékat bez okysličovacích a samočistících procesů, které dříve zajišťoval dostatečný přeliv přes hranu jezu," namítl Václav Šťástka, zástupce rybářů.

Starosta Budyně Petr Medáček upozornil na paradoxní situaci, kdy chataři z Píst bojují proti stavbě, ale současně někteří prodali své pozemky firmě, která zde vodní dílo hodlá postavit. „Tím nám tito lidé rozhodně nepomohli," dodal starosta.

Obyvatelům nevadí jen zásah do jezu a jeho okolí, ale také samotná stavba. K místu, kde by se měla stavba uskutečnit, navíc nevede komunikace vhodná pro mechanizaci. V dokumentaci to přiznává také investor, společnost KM – Prona, která provozuje benzinové čerpací stanice a přepravuje pohonné hmoty.

„Pro přístup na místo stavby se vybuduje nová přístupová komunikace v areálu autokempu, která bude po dobu stavby zpevněna štěrkem. Tato nová komunikace bude navazovat na místní účelovou cestu, která je rovněž nezpevněná a může tak být významným zdrojem prašnosti. Navíc není vhodná pro častý pojezd těžké techniky. Před samotnou výstavbou MVE budou muset být přístupové komunikace upraveny tak, aby vyhovovaly pojezdu těžší mechanizace a nákladních aut," objasňuje plány investor.

Do strojovny chce umístit dvě kaplanovy turbíny o průměru oběžného kola 1,8 m.

Jaký dopad by stavba měla pro turisty, kteří na místo vyrážejí v letních měsících za koupáním, investor v dokumentaci EIA nezmiňuje. Přiznává například zvýšenou prašnost při stavbě. Při provozu elektrárny by podle něj neměla hlučnost u prvních trvale obydlených domů (80-100 metrů od strojovny, blíže jsou „jen" chaty pro sezonní využití) na úrovni max. 40 dB.

Termín pro podání případných připomínek k záměru vypršel na konci roku 2013. Závěr hodnocení vlivu na životní prostředí zatím není jasný.


Názor čtenáře: Ve jménu rozvoje a pokroku

Ve jménu rozvoje a pokroku, ano, ve jménu dnes tolik skloňovaných slov a neustále zdůrazňovaných svým významem se často nehledí na druhou stranu věci. Mám na mysli poškozování a v mnoha případech nevratné zásahy do krajiny a přírody kolem nás.

V rámci různých nápadů si člověk, ač si to neuvědomuje, podřezává větev pod sebou samým. Kácení posledních zbytků lužních lesů a stavění stále nových a nových obnovitelných zdrojů je dle legislativy ČR  snad v pořádku. Co není zcela jistě  v pořádku a na co se velice často zapomíná, je však skutečnost, že vliv této činnosti  má a v budoucnu bude mít vliv na život člověka samotného.

MVE ,, HOSŤENICE – PÍSTY " na řece Ohři, to je dnes velice aktuální případ toho, jak člověk dokáže vítězit nad přírodou a zájmy soukromého investora jsou zohledňovány nad zájmy široké veřejnosti.

Vyjádřit se k výstavbě, potažmo ke studii EIA, měl možnost každý řadový občan. Problém je v tom, že ne každý  sleduje úřední desku příslušného úřadu, načež se k tomuto záměru vyjádří. Časové a roční nastavení zveřejnění záměru (podzim 2013) také stojí za zamyšlení, je to ideální doba, kdy většina chatařů a návštěvníků již ,,zazimovala" a své chatky navštíví  až v jarních měsících. Jaké bude jejich překvapení, až se zde potkají s těžkými nákladními automobily a bagry, jejich reakce lze jen těžko předvídat, rozhodně se již v danou chvíli těžko bude moci něco  změnit.

Lokalita, jez Hostěnice – Písty je velice oblíbené místo pro letní aktivity občanů nejen z okolí Budyně nad Ohří, ale také z okolí Litoměřicka, Roudnicka a přilehlých obcí. Nádherné koupání a relaxace (masáže) pod padající vodou, ale také různé sportovní aktivity (král Českého středohoří či populární neckyjáda), romantika letních lásek zůstane pouze v myslích lidí, kteří tento stav zažili a poznali. Je veliká škoda, že připravíme o tuto možnost zažít a poznat krásy jezu v Hostěnicích příští generace našich potomků, neboť tímto záměrem bude udělána definitivní tečka za minulostí tolik obdivovaného a historicky ceněného jezu.
Některá stanoviska, vyjádření a připomínky byly sice předány v řádném termínu na úřad KÚÚK, ale vím, že velká část veřejnosti o tomto záměru neví a ani netuší. Proto cítím jako svou povinnost sdělit všem lidem, kteří mají ve svém srdci jez v Hostěnicích, aby se dozvěděli, co se chystá.

Možná že někdo namítne, vždyť to není až taková tragedie voda tam poteče stejně a ve stejném množství. To ale není pravda, zkušenosti s MVE výše proti proudu jsou prostě takové, že ač mají stanoven v manipulačním řádu minimální průtok přez hranu jezu, tak si s tím v samotném provozu nikdo hlavu neláme.

Dojde prostě k umrtvení vody a dříve okysličovaná a zurčící řeka bude jen líně odtékat bez okysličovacích a samočistících procesů, které dříve zajišťoval dostatečný přeliv přez hranu jezu.

Odhodlal jsem se k tomuto zveřejnění prostřednictvím tisku, jelikož mají  právo toto vědět všichni občané, co se zde chystá. Autor článku nemá nic proti obnovitelným zdrojům energie všeobecně, ovšem z pohledu ochranářského jsou MVE příčinou nestability vodní hladiny a všeobecný názor  je spíše negativní.

Václav Šťástka