Pořadatelem je agilní místní organizace Českého červeného kříže, která má 33 členů a významně působí ve svém okolí na poli osvěty.

Štětská organizace dlouhodobě organizuje setkání před vánočními svátky, jako poděkování všem členům a dárcům za celoroční aktivitu. V pátek dopoledne, kdy se vrátí z odběrů v Transfuzní stanici v Ústí nad Labem zhruba 40 dárců, budou v restauraci Oáza předány zlaté medaile za 40 odběrů Karlu Frýbovi, Janě Keřkové a Davidu Turkovi. Stejnou medaili převezme v sobotu na obdobném setkání Karel Svoboda ze Štětí, který daruje krev s oblastním spolkem ČČK na Mělníku.

Při této příležitosti se omlouváme za chybně uvedené jméno Evě Mackové z Bechlína, která v Litoměřicích obdržela zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů.