Hoštka loni vstoupila do Místní akční skupiny Podřipsko s cílem získat podporu této akce a zejména prostředky na její spolufinancování. Návrhem projektu a partnerské smlouvy se bude zabývat březnové městské zastupitelstvo. Přes zimu vyslala radnice pracovníky, mezi kterými byli lidé na veřejně prospěšných pracích, na mýcení náletových dřevin do úvozu, do kterého je situována trase uvažované cyklostezky.

Do konce dubna se v Hoštce očekává ukončení rekonstrukce čistírny odpadních vod. Díky ní se výrazně zvýší kvalita vyčištěné vody a současně stoupne kapacita o 750 ekvivalentních obyvatel.