V základní škole v Jungmannově ulici, která má detašované učebny se zázemím na Bezděkově, absolvovalo zápis 129 dětí, ty se rozdělí do tří tříd ve městě a do jedné třídy v části Bezděkov.

„Tyto počty nejsou konečné. Rodiče dětí se mohou odvolat a může dojít k přerozdělení mezi jednotlivými školami. V každé třídě má být 26 až 27 žáků a ředitelé jsou povinni nechat zde dvě rezervní místa pro kladné vyřízení odvolání," vysvětlil Petr Kašpar, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Roudnici nad Labem. Novinkou při zápisu letos byla nutná účast obou rodičů budoucích prvňáčků.