Na pracovní schůzce zástupců vedení města s představiteli Sokola bylo dohodnuto, že Sokol bude poskytovat Tyršův stadion školám a školským zařízením zdarma.

Do konce září bude připravena smlouva, ve které se město zaváže k paušální roční platbě. Mimoto se hovořilo i o dlouhodobém pronájmu kina Sokol městu.