Jedná se o stavební práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji" formou otevřeného řízení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 72,2 milionu korun bez DPH.

Zakázka je rozdělena do 17 částí, přičemž Litoměřicka se týká stavba č. 240-040 Chotiněves, č. 24049-1 a 24049-A Roudnice nad Labem, č. 269-006 Sukorady a č. 24083-1 Brusov.

Mezi stavby patří i přestavba provizorní okružní křižovatky Roudnice Podlusky. Ta by měla mít větší průměr. Středový objekt bude od vozovky oddělen zvýšeným obrubníkem a ozeleněn. Kolem středových ostrovů je navržen pojízdný prstenec pro zajištění průjezdu nadrozměrných vozidel. Záměrem této stavby je zvýšení plynulosti dopravy. Zadavatel předpokládá financování těchto veřejných zakázek z dotace ROP Severozápad.