Velký úspěch u nich měla také rozhledna Hláska. „Viděl jsem odsud celé město!" chlubil se sedmiletý Tomáš Němec.

V týdnu se děti seznámily s různými druhy médií, dozvěděly se, jak redaktoři pracují, dokonce si vyzkoušely, jak vést rozhovor s neznámými lidmi. „Své zážitky zaznamenávají do speciálních deníků," dodala pedagožka Zdeňka Studená.

Tábor vede spolu s redaktorem Roudnických novin Tomášem Pokorným. „Za rok bychom jej chtěli uspořádat znovu," dodala nakonec.