Obsluhu raftů s reakcí na povely si vyzkoušeli policisté ze Speciální pořádkové jednotky a poříčního oddílu PČR v Ústí nad Labem, hasiči z litoměřické stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a z jednotky SDH v Roudnice nad Labem. Výcvik vedl instruktor Josef Švec s osádkou raftu Vodní záchranné služby.

Vedle ovládání raftu se všichni naučili skákat do vod, plavat v rozbouřené vodě s cílem sebezáchrany a záchrany tonoucího. Letos se hasiči a policisté ke kanálu ještě jednou vrátí a v příštím roce dle dohody s Kajakářským klubem v Roudnici nad Labem ho využijí pětkrát.