Tato technika připomíná dnešní generaci technický pokrok, díky kterému se v minulém století ulehčila těžká práce zemědělcům zejména na Podřipsku a Lovosicku.

Hlavním pořadatelem zde byl Petr Kandl ze Chvalína ve spolupráci s Obecním úřadem Nové Dvory a s přáteli ze Sdružení podřipských oráčů. Výstavu zpestřili svou technikou a ukázkami činnosti novodvorští hasiči.

Náves se zaplnila do posledního místečka naleštěnými a provozuschopnými stroji od majitelů ze širokého okolí. „Letos jsme napočítali 80 exponátů, z toho polovinu tvořily historické traktory. Velkou a obdivovanou vzácností byl loukoťový nákladní automobil IHC Highweeler vyrobený v Chicagu v roce 1912, který přivezli přátelé ze saského Schopnu, kde je podobný klub nadšenců.

Po přehlídce se všechny traktory vydaly na zhruba sedmikilometrovou spanilou jízdu do Roudnice nad Labem a zpět. „Odpoledne se pak pět z nich pustilo do orby na nedalekém poli," uvedl Petr Kandl. Chvalínská přehlídka se střídá z podobnou akcí v Brozanech nad Ohří, kde bude v příštím roce.

Příznivci historických traktorů se letos mohou těšit ještě na jednu akci pořádanou Sdružením podřipských oráčů, kterou bude tradiční orba 27. září poblíž roudnického letiště.