Po oficiálním zahájení oslav ve 14 hodin následovalo vystoupení dětí z místní školy a šňůra koncertů pozvaných skupin. Součástí programu byl také slavnostní pochod mažoretek a husarů, pietní akt u pomníku padlých v druhé světové válce, prohlídky školy nebo Galerie kraslic. Celou akcí provázel moderátor Vlastimil Patrick Čtverák.

První písemná zmínka pochází z konfirmační listiny Přemysla Otakara I. z roku 1226. V listině se praví, že již král Vladislav I. daroval kolem roku 1150 část Lubothinicz i s přívozem přes řeku Labe doksanskému klášteru, s povolením dovážet sůl a jiné zboží po Labi ze Saska bez cla. K tomu měl klášter vlastní lodě s domovským přístavem právě v Libotenicích. Obec leží na vyvýšenině nad řekou, která již od pradávna lákala lid rozličných kultur k osídlení. Je přibližně na polovině cesty mezi Roudnicí a Terezínem. Zdroj: libotenice.cz