Rozhodující je přitom, jakou závadu odhalí. Novou pravomoc mají dopravní policisté od 1. ledna. Smyslem vyhlášky z dílny Ministerstva dopravy je dostat ze silnic nebezpečná auta ve špatném technickém stavu.

Podle typu závady
„Závady rozdělujeme do kategorií A, B a C, tedy lehké, vážné či nebezpečné. Do kategorie A patří například nesvítící nepovinný světlomet, třeba žárovička nad SPZ, či sbíhavost kol. Do kategorie B pak úniky oleje, nesvítící obrysové světlo či chybějící lékárnička. V kategorii C jsou to například nesvítící brzdová světla nebo silná koroze rámu," uvedl příklady závad vedoucí stanice technické kontroly v Litoměřicích Pavel Elsnic.

Podrobný manuál
Aby bylo posouzení typu závady objektivní, mají dopravní policisté k dispozici podrobný manuál. „Pokud policisté při silniční kontrole nějakou závadu zjistí, vyhledají ji v brožuře, která tvoří přílohu vyhlášky. Každá závada je označena kódem, ten pak policista zapíše do protokolu o silniční kontrole," vysvětlil postup šéf litoměřické dopravní policie Jaromír Galia.

Nová vyhláškaOd 1. ledna 2015 mají policisté pravomoc vystavit doklad o tom, že auto má vážné nebo nebezpečné závady. Na jejich odstranění má majitel vozu v lepším případě třicetidenní lhůtu. V horším může policie platnost technické kontroly zrušit okamžitě. Závisí to právě na typu odhalené závady. Policisté je stejně jako STK rozdělují do tří kategorií: A (lehká), B (vážná), C (nebezpečná). Nová vyhláška Ministerstva dopravy ČR má řidiče přimět k tomu, aby více dbali o stav svého auta.

Pokud policista odhalí nebezpečnou závadu, tedy z kategorie C, nedovolí vozidlu dál pokračovat v cestě. Řidič auto pak musí na vlastní náklady nechat odtáhnout. Při zjištění vážné závady, tedy závady typu B, může policista nechat dojet vůz k nejbližší STK, případně zkrátit platnost technické kontroly na 30 dní. Protokol pak zašle na pověřenou obec, kde je vozidlo registrované. Pracovník daného registru silničních vozidel následně upraví údaje o osobním či nákladním autě a jeho vadách v centrálním informačním systému stanic technické kontroly.

„Technici se při nařízené kontrole pak soustředí jen na ty závady vyznačené policistou v protokolu, respektive zapsané v informačním systému. Pokud však řidiči třicetidenní lhůta určená k nápravě závady a prohlídce vyprší, musíme udělat technickou kontrolu kompletní," vysvětlil Pavel Elsnic.

Po úspěšně absolvované kontrole pak nabude osvědčení původní platnosti, případně platnosti nové. Doba jeho platnosti se přitom nemění.

Pokud podle jeho slov technik závadu  na autě ovšem nepotvrdí, náklady na provedení kontroly neplatí jeho majitel, ale policie.

Smyslem nové vyhlášky Ministerstva dopravy, která vstoupila v platnost 1. ledna, je dostat ze silnic nebezpečná auta. Podle Pavla Elsnice se v tomto ohledu situace také v severních Čechách zlepšuje.

„Lidé už si nekupují levná, stará auta s tím, že je mají třeba na rok, dva. Pořizují si spíše novější, a tedy i bezpečnější. Také proto, že se obávají kontroly. My v ní musíme být důkladní, máme tu namátkové kontroly z kraje i ministerstva. Pokud technik vydá osvědčení autu, které jej získat nemělo, hrozí mu pokuta," doplnil vedoucí STK Elsnic.

Od začátku roku je také povinnost donést k prohlídce na STK malý i velký technický průkaz auta. Podle techniků to u řady řidičů rozhodně není samozřejmostí. Nyní bez obou osvědčení už však nepochodí.

Od 1. ledna už technici také po testu emisí nelepí zelenou nálepku na registrační značku, ale do protokolu.