Dopolední a část odpoledního programu pro veřejnost si připravilo na 40 studentů z různých tvůrčích skupin Pedagogické fakulty UJEP, a to v rámci předmětu Zprostředkování výtvarné tvorby. Na deseti workshopových stanovištích předváděli a zapojovali do práce s tradičními i netradičními technikami návštěvníky.

„Zadání, které si budoucí výtvarní pedagogové vymýšleli sami, nebylo jednoduché, protože je museli reflektovat multigeneračně. Dílny si připravovali během semestru a snažili se je vymyslet přímo na míru zdejší galerie," vysvětlila Jitka Kratochvílová, odborná asistentka  na fakultě, ale také výtvarný lektor na roudnické ZUŠ a pořadatelka kurzu malby univerzity třetího věku .