Diváci mohli v maskách vidět nejen děti ze základních škol, ale také nejvyšší představitele města. Např. místostarostové byli v maskách krále a princezny. V průvodu šel i pracovník pohřební služby v černém, který si přihlížející Roudničany přeměřoval. Prý kvůli výrobě rakve.

Část průvodu šla od Domu dětí a mládeže Trend přes Libušinu ul. a Alej 17. listopadu, druhá od Galerie moderního umění. Obě části se potkaly na Husově náměstí. Dav se nejprve pokusil dobýt zdejší faru a stejný čin si zopakoval před radnicí na Karlově náměstí, kde následovala přehlídka masek a od 17 hodin masopustní veselice.