Pracoviště gastroenterologie zajišťuje komplexní péči o pacienty s chorobami trávicího traktu. Ambulance je zaměřena na akutní či chronická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a slinivky. Velmi vyhledávaná je také proktologická poradna (poradna pro onemocnění konečníku). Jako jediné pracoviště v kraji nabízí transnasální gastroskopii (šetrné vyšetření žaludku nosem), provádí také ERCP a řadu dalších vysoce specializovaných vyšetření.

V současné době je oddělení vyhledáváno klienty i z okolních regionů a i přes rozšíření provozu na dvě pracoviště převyšuje aktuálně poptávka tuto kapacitu.

„Udělení akreditace pro specializační vzdělávání lékařů na gastroenterologickém oddělení je pro nemocnici pozitivním přínosem zejména vzhledem k možným zájemcům o lékařské povolání. Lékaři připravující se k získání specializované způsobilosti v oboru, ve kterém je nezbytné absolvování praxe na oddělení s akreditací, mohou nyní vykonávat na našem oddělení, uznávaném pro splnění povinné praxe v rámci příprav na specializační vzdělávání," vysvětluje Tomáš Krajník, ředitel nemocnice.

Gastroenterologické oddělení prokázalo splnění požadavků jak z hlediska odborné způsobilosti lékařů školitelů a spektra poskytovaných odborných výkonů, tak z hlediska materiálního a technického vybavení či výukových předpokladů, které jsou podmínkou pro udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu a získalo tak statut akreditovaného pracoviště I. typu.