Přípravný výbor, který s tímto odhlasovaným termínem od počátku nesouhlasil a chtěl referendum prosadit jako součást říjnových komunálních voleb, se obrátil na soud. Zažádal o vydání předběžného opatření.

Zastupitelé obdrželi informace, které prozatím odložily přípravy referenda na neurčito. „Ve středu 20. srpna nám bylo oznámeno, že nemáme konat další kroky k přípravě referenda, které se vážou k datu 5. září," uvedl místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Soud zatím nevydal konečný verdikt. Stále město na jeho rozhodnutí čeká. „Nebylo upřesněno, kdy přesně soud o referendu rozhodne. Pokud by však v této věci stihl zasedat ještě příští týden, není vyloučeno, že by se referendum mohlo konat 5. září. Může se však stát i to, že soud s datem vyhoví spíše přípravnému výboru," doplnil Andrt.

Místostarosta města Štětí však také upozorňuje, že se celá situace může očekávaným rozhodnutím ještě zkomplikovat. „Bude hodně záležet na lhůtách, které soud stanoví, a také na tom, zda bude muset být opět mimořádně svoláno zastupitelstvo města k dalšímu projednání," uzavřel Andrt.


Hlasování v říjnu nebude ani v Litoměřicích

Litoměřice - Štěstí referendu o zákazu hazardu na Litoměřicku nepřeje. Stejně tak jako ve Štětí, i v Litoměřicích se u něj vyskytl problém. Zatímco Štětí bojuje pouze s datem konání, Litoměřice se potýkají s možností, že referendum nebude vyhlášeno vůbec.

Město totiž poslalo petičnímu výboru výzvu k doplnění návrhu na uspořádání referenda. Zvolilo však poštovní formu doručení. Zmocněnec výboru Petr Panaš ji však tímto způsobem z důvodu pobytu v zahraničí obdržet nemohl, a proto čekal na její doručení pomocí datové schránky.

Nakonec se Panaš v zákonné lhůtě k výzvě k doplnění návrhu vůbec nedostal.

Hlasování proti hazardu se mělo v Litoměřicích uskutečnit spolu s komunálními volbami. Tento termín je však nyní pro konání referenda nepravděpodobný.

Nicole Krinková