Pejsek se zaběhl 31.12.2013 z Vědomic u Roudnice n.L., je moc milý, ale zřejmě bojácný. Prosíme poctivé nálezce, nebo toho, kdo pejska zahlédl, o zprávu na: tel.: 602 404 908, 725 436 825

Děkujeme, smutní majitelé