Problematika Štětí, spojená s městem už od minulého století, rozděluje obyvatele na dvě skupiny. Jedna hájí společnost jako zaměstnavatele, který lidem poskytuje pracovní místa, druhá ji označuje za původce nekvalitního spánku a zhoršeného zdraví. Minulý tropický víkend mezi nimi opět rozpoutal debatu na diskusním fóru města.

Obě strany chápe starosta Štětí Tomáš Ryšánek. Možnost situaci úplně vyřešit se podle něj ale nikdy nenaskytne. „Problémy tu byly a vždy budou. Společnost Mondi lze vnímat jako zaměstnavatele, ale i jako průmyslový podnik, se kterým je hluk, ale i zápach spjat. S nadsázkou mohu říci, že kdyby nebyla, nebylo by ani Štětí," uvedl Ryšánek.

Dva největší rušivé prvky vycházející z prostor papírny starosta města vnímá stejně jako obyvatelé. Za hlavní příčinu hluku označuje kamiony, které do areálu továrny vozí dřevo, a důvod zápachu směřuje především k výrobě celulózy. „Je však nutno podotknout, že se jejich intenzita výrazně snížila. Zápach je dnes oproti původnímu na 20 procentech," dodal Ryšánek.

Město řeší se společností Mondi problematickou situaci a stížnosti obyvatel už několik let. „Jsme přímo v kontaktu s jejím generálním ředitelem Janem Žižkou. Scházíme se minimálně každého čtvrt roku. Problémy, které továrna klidu města způsobuje, kompenzuje financováním různých akcí, zejména sportovních," potvrdil Ryšánek.

Továrna se ale také dlouhodobě snaží o snižování hlukové zátěže na město Štětí, a proto realizuje plán protihlukových opatření. „Mondi Štětí a. s. zavádí tlumiče a další protihlukové zábrany u výrobních a ventilačních jednotek. Na stávajících zařízeních provádí organizační opatření včetně zvýšených kontrol jejich účinnosti, a to zejména v letních měsících. Hluk pravidelně měří nezávislá hluková laboratoř, která potvrzuje účinnost přijatých kroků a přináší doporučení na další snižování hlučnosti z výrobních zařízení," řekl manažer pro neustálé zlepšování ve společnosti Mondi Štětí a.s. Jan Koubský.

Místostarosta Štětí Miroslav Andrt o stejných krocích obyvatele města však informoval už minulý rok v létě. Letošek jiné silnější postupy zamezení hluku nepřinese. „O nových opatřeních nic nevím, v minulých dnech jsme totiž se společností Mondi nejednali," uzavřel Ryšánek.

Nicole Krinková