První úspěch zaznamenalo v žádosti o podporu od Krajského úřadu Ústeckého kraje na úpravy mateřské školy, tak aby splňovala podmínky pro funkci tří oddělení s celkovou kapacitou 75 dětí.

Ústecký kraj byl požádán o dotaci na zpřístupnění věže kostela svatého Otomara, ale Hoštka v tomto případě neuspěla. Kostel je dominantou města a z vedlejší věže je pěkný výhled na Hoštku a její okolí. Aby bylo možné ji využívat pro návštěvníky i v rámci turistického ruchu, je třeba opravou dřevěného schodiště zajistit bezpečný přístup.

„Uvažovali jsme o tom, že zpřístupnění věže může být alternativou k výstavbě rozhledny na vinařské cyklostezce z Roudnice nad Labem na Mělník. Rozhledna má již hotový prováděcí projekt, předpokládané náklady do sedmi milionů korun. Předchozí zastupitelstvo mělo přiklepnuté peníze od Ústeckého kraje, ale zaleklo se termínu dokončení a raději dotaci vrátilo. My nyní budeme čekat, zda bude vypsána nová dotace, sami se do výstavby pouštět nebudeme. Je to hodně peněz a máme ještě jiné, důležitější záměry," říká starosta Hoštky Milan Konfršt.

Mnohem důležitější je nyní pro město výstavba bytového domu v lokalitě Pod Křížkem. Hoštka pro tuto investici obdržela dotaci na inženýrské sítě. Podmínkou bylo, že do listopadu letošního roku bude mít Hoštka objekt s 57 byty zkolaudovaný, což je velmi napjatý termín. Ministerstvo pro místní rozvoj nakonec vyšlo městu vstříc a termín dokončení posunulo do roku 2019.

„Na výstavbu chceme požádat o dotaci. Nyní se připravujeme na vypsání výběrového řízení na vypracování projektu. Bytový dům bude mít 10 až 12 bytů komunitního charakteru pro osoby starší 65 let. Na jeden takový byt můžeme získat dotaci až 650 tisíc korun. Rozpočet na jeho výstavbu představuje zhruba 12 milionů korun. Zastupitelstvo záměr schválilo a my budeme už kompletně připraveni na vypsání dotačního titulu," vysvětluje starosta.

Další prioritou Hoštky je výstavba nového sběrného dvora, když ten současný je dočasně v provozu v pronajatém objektu a už prostorově nevyhovuje pro ukládání stavebního odpadu nebo biologicky rozložitelného odpadu. Ministerstvo pro životní prostředí údajně vyhlásí do července letošního roku dotace na výstavbu celých sběrných dvorů. K tomuto projektu má město i stavební povolení.

Město požádalo rovněž o dotaci na zateplení objektů, které má ve svém vlastnictví.