Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, rezonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Výstava Industriální topografie / Architektura konverzí byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem. Reprezentativní výběr 15 příkladů nového využití opuštěných průmyslových staveb a areálů podrobně představuje na výstavních panelech historický i současný stav objektů. Projekt reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb, a svou formou má oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost.

V neděli 4. října se na sále roudnické knihovny uskutečnila komentovaná prohlídka. Výstavou provázel a jednotlivé projekty představil Ing. arch. Petr Janoš. Ve čtvrtek 8. října od 14 hodin bude v knihovně přednášet a diskutovat s občany Roudnice nad Labem spoluautor výstavy PhDr. Benjamin Fragner. Výstava je pro zájemce otevřena v provozní době knihovny a potrvá do konce října.