V případě havárie a uzavření této ulice by mohl centru města hrozit dopravní kolaps. To si uvědomuje roudnická radnice, proto starosta Vladimír Urban vyvolal k řešení tohoto problému jednání s generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti Bronislavem Špičákem.

Společnost vlastnící kanalizační řad, jenž je uložený v komunikaci, přislíbila, že se bude vyřešení problému maximálně věnovat. K jednání byl přizván oblastní inspektor, který roudnickému starostovi vysvětlil další postup.

„Severočeská vodárenská společnost se bude snažit problém vyřešit ještě letos. V průběhu dubna se sejde technická komise, která podnět projedná se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, které řad provozují. Následně proběhnou náležité fáze projektového a výběrového řízení," uvedl mluvčí města Jan Vancl.

Podle našich informací technici při prověření místa zjistili, že problém není způsoben zanedbáním péče o kanalizační řad. „Jeho stav je poplatný stáří, avšak na několika místech došlo k narušení jeho klenby jinými sítěmi a některé dokonce procházejí skrz, což vede k oněm problémům s propady komunikace. Budeme muset tedy řešit i tento neoprávněný zásah do našeho majetku. Mimořádná oprava byla již schválena a zařazena do připravovaných investic. Nyní následuje klasický postup přípravy stavby přes výběrové řízení na zhotovitele," doplnil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.

Přibližný termín zahájení opravy v Nerudově ulici, která potrvá v řádech měsíců, zveřejní vodárenská společnost po obdržení stavebního povolení.

Roudnická radnice nás ubezpečila, že při uzavření Nerudovy ulice sice může dojít k omezení dopravy v centru města, ale ke kolapsu určitě ne. Po dobu prací, kdy v ulici proběhne výluka, se jeví jako nejschůdnější řešení dopravní situace zavedení jednosměrného výjezdu z náměstí Řipskou ulicí ke špýcharu a vjezdu ulicí Očkovou kolem Galerie moderního umění. Pro řidiče nákladních automobilů či kamionů může být změna tvrdým oříškem.