Mělo k tomu dojít v souvislosti s útlumem výroby u odběratelů v západní Evropě, kteří produkují některé značky osobních automobilů. Závod v podřipské metropoli měl během roku propustit zhruba 700 zaměstnanců a pouze část lidí zaměstnat při nové výrobě náhradních dílů.

Situace se obrátila. Naopak během krátké doby se vedení společnosti podařilo získat nové zakázky, a tak pokračovat v téměř shodném objemu výroby. „Jsem rád, že k avizovanému útlumu výroby nedošlo. I když závod nezaměstnává jen naše obyvatele, ale vozí lidi i ze vzdálenějších míst, došlo by nejen ke zvýšení nezaměstnanosti, ale především k zásahu do rozpočtu rodin. Stejně jako mě, i ostatní kolegy starosty potěšilo, že Johnson Controls splnil svůj slib a zavedení výroby náhradních dílů realizoval," uvedl Vladimír Urban, starosta Roudnice nad Labem.

Vedení závodu pozvalo minulý týden k slavnostnímu otevření nového centra starosty měst a obcí a provedlo je i současným provozem.

Díky nové kapacitě může závod zaměstnat nové pracovníky a současným stavem tisíce lidí se řadí mezi největší zaměstnavatele nejen na Podřipsku, ale v celém Ústeckém kraji.

Slavnostním otevřením nového centra závod odstartoval připomínku 20 let od svého založení.

Druhou akcí bude 25. dubna v době Řipské pouti Den otevřených dveří pro veřejnost, na který naváže tradiční Zahradní slavnost pro zaměstnance.