Teprve v roce 2005 požádala Roudnice s Policií ČR o dotaci na jeho vybudování. Po schválení a předložení projektu získala podporu ve výši 1,2 milionu korun. Další prostředky na rozšíření a vybavení vyčlenilo město z vlastního rozpočtu.

Při realizaci se instalovala moderní technologie s kamerami o vysokém rozlišení, dobré citlivostí a na nejvíce exponovaných místech. „Během tří let jsme město pokryli 13 pevnými body, loni v lednu začali zkoušet jeden mobilní kamerový bod. V nejbližších dnech chceme využít specifický systém, a to po dohodě s dalším subjektem v lokalitě Rvačov, kde si obyvatelé stěžují na porušování nočního klidu," prozradil Martin Müller, velitel Městské policie.

Městský kamerový dohlížecí systém v Roudnici nad Labem má dvě monitorovací pracoviště. Jedno ve služebně Městské policie, druhé na Obvodním oddělení Policie České republiky. Vedle toho má Městská policie dohled i nad třemi exponovanými městskými objekty, a to prostřednictvím uzavřeného kamerového systému.